29 Nisan 2018 Pazar

Berat kandilinde bolluk ve bereket dualarını çok okuyalım kabul olur...

Herkesin Berat kandilini kutlarım. Bu gece günahlarımızdan bol tövbe edelim inşallah.. Bolluk ve bereket duaları çokça kabul edilen kadir gecesi kadar güzel bir gecedir. Bol Kuran okuyup ibadet edelim. Allahın Selamı üzerimize olsun. Sevgilerimle..

27 Nisan 2018 Cuma

Gezegenlerin Etkisindeyiz..

Evren insanı içinde taşır,insansa evreni içinde taşır.İnsan fiziksel olarak evrenin bir yansımasıdır.İçinde bulunduğumuz büyük sistemin yansımasını insanın vücüdunda görmek mümkündür.Örneğin ellerimizin her bir parmağı bir gezegeni temsil eder.Başparmak kendimizi yani yükselen burcumuzu gösterir.İşaret parmağı Jüpiterin parmağıdır,orta parmağımız Satürnün kontrolündedir ,yüzük parmağımız Güneşin kontrolündedir,küçük parmağımız ise Merkürün kontrolü altındadır.Parmaklarımızın büyüklüklerine,genişliklerine, şekillerine,üzerlerinde olan izlerine göre haritamızda herhangi bir gezegenin iyi mi yada kötü mü yerleşmiş olduklarını bulabiliriz.Ayrıca yüzümüz gezegenlerin yansıma noktalarından biridir.Eski zamanlardan beri bizde ve diğer kültürlerde ilm-i sima olarak tabir edilen bir ilim vardır,yani yüz okuma ilmi..Bu ilim de alnımızda 7 gezegene (Sırasıyla:Ay-Merkür-Venüs-Güneş-Mars-Jüpiter-Satürn) tekabül eden 7 adet çizginin olduğu kabul edilir ve bu çizgilerin şekillerine,uzunluklarına,kısalıklarına göre insanın yüzünden kişinin hayatına dair çeşitli kehanetler yapılır ve bu kehanetler çok isabetli kehanetlerdir.Yani kişinin kaderi 'alnında' yazılıdır.Aynı şekilde yüzde ki çeşitli öğeler çeşitli gezegenlere tabidir,örneğin burnumuz Mars yönetimindedir,ağzımız Merkür yönetimindedir,çenemiz Satürn yönetimindedir.Örneğin çenesi sivri ve çıkıntılı olanlar Satürn etkisini baskın şekilde hissettikleri için çok hırslı olurlar.Vücudumuz tamamen gökyüzüne odaklıdır,vücudumuz 12 burcun yönetimi altındadır.Baş kısmımız Koç burcunun yöneticiliği altındadır,boğazımız Boğa burcunun kontrolündedir,omuzlarımız İkizler burcunun yönetimindedir, Göğüs bölgemiz,akciğerlerimiz Yengeç burcunun yönetimindedir, Kalbimiz ve midenin üst kısmı Aslan burcunun yönetimindedir, Bağırsaklarımız Başak burcunun yönetimindedir.Böbreklerimiz Terazi burcunun yönetimindedir,Cinsel organlar Akrep burcunun yönetimindedir,Dolaşım sistemi ve kalça bölgesi Yay'ın yönetimindedir,Dizlerimiz Oğlak burcunun yönetimindedir, Basenler ve bilekler Kova burcunun yönetimindedir,Ayaklarımız ise Balık burcunun yönetimindedir.Bu bilgiler ışığında insanın vücudunda neler olup bittiği kolayca görülebilir,örneğin doğum haritasında Başak burcunda zararlı konumları olan biri 'bağırsakları' ile ilgili sağlık problemleri yaşar.İnsan tam olarak gökyüzünün yeryüzünde ki yansımasıdır.İnsan ve gökyüzünü(Evreni) birbirinden ayrı düşünmek imkansızdır.       Alıntı.

17 Nisan 2018 Salı

Üveysilik Tehlikesi..

 Bazı internet siteleri aracılığı ile insanları “üveysilik” adı altında, yaşayan bir şeyhe bağlı olmadan ölmüş evliyanın ruhundan istifade ederek zikir çekmesi için birtakım talimatlar veriliyor.
   Bize gelen şikayetler üzerine bu meseleyi tetkik edip insanları ikaz etme ihtiyacı hasıl oldu.
    Sitelerini ve konuşmalarını araştırdığımız kadarıyla bunların
Metodu:
1- Bazı şeyleri uygulayarak ölmüş evliyanın ruhuyla görüşülmesi
2- Ve onların manevi eğitimi(!)
3- Zikir dersleri
4- Zikir çekmek için illa da bir şeyhe ihtiyaç yokmuş
   Neler oluyormuş?
1- Bazı zatlarla rüyada görüşüyorlarmış
2- Zikirden zevk almaya başlıyorlarmış
3- Kurt köpek yılan gibi değişik varlıklar görmeye başlıyorlarmış 
4- Allah’ın rahmeti çok ama çok bol olduğu için cehenneme girmeyeceklerine inanıyorlar.
ŞEYTANIN OYUNCAĞI HALİNE GELMEK
   Bunların ortaya çıkardığı bu yolun batıl bir yol olduğunu maddeler şeklinde sıralayalım:
1- Üveysilik haktır ama üveysilik alınan, gayret gösterilerek elde edilen bir şey değildir. Kişinin manevi olarak kabiliyeti neticesinde vefat eden Allah dostlarının himmetine mazhar olması sebebiyle üveysi olunur. Dolayısıyla ben üveysi olacağım diye yapılacak bir uygulama yoktur.
2- Rüyada bazı zatlarla görüşüleceği ve görüştüklerini söylemektedirler. Ancak gördükleri kişi gerçekten de o mudur bilmemektedirler. Çünkü Şeytan Peygamberimiz hariç herkesin suretine girebilmektedir. Aslında o zatların suretine de Allah dostları olmaları sebebiyle giremez ama onları görmediği için insanlar rüyada kendisi “ben şuyum” diye takdim eden kişiyi öyle zanneder. Bu da şeytanın oyunlarındandır.
3- Üveysi olduklarını iddia ediyorlar ama siteye birinin yazdığı zikirleri çekiyor, sohbet eden bir adamın sözlerini dinliyorlar. Yani o zikirleri, metodu kim oraya yazmışsa aslında ona mürid olmuşlar haberleri yok kendilerini üveysi zannediyorlar. Orada sohbet eden kişiyi de rehber olarak yani mürşid olarak benimsemiş oluyorlar.
   Daha doğrusu bu uyduruk yolu kuranlar kendilerini açıkça şeyh ilan etmiyor ama kendi koydukları zikir derslerini çektiriyor, kendi söylediklerini yaptırıyorlar. Kendilerine yönlendiriyor sohbetlerinin izlenmesi telkininde bulunuyorlar.
   Gerçek üveysilikte ise bu şekilde bir aracı olmaz, zikir dersini bir internet sitesinden almaz.
4- Zikir zevk verir insanı belli bir yere kadar da götürür ancak hakiki bir mürşid olmayınca Şeytana maskara olur insan haberi olmaz. Nasıl mı?
-Bu kişiler işin sadece zikir boyutuna bakıyorlar. Halbuki tarikat/tasavvuf yani Allah’ı zikretme yolu İslam’ı Kur’an ve Sünnet bütünlüğü içinde taviz vermeden yaşamakla birlikte Allah’a yakın olmak içindir. Zevk almak için değildir.
-Şeriatı yaşamaya yönlendirecek bir rehber de yoksa zevk aldığı için doğru yolda olduğunu, erdiğini zannederler. Böyle olunca da işlediği şeriatsızlıkları bir suç olarak görmez.
-Bunun bir delili olarak sitelerinde sohbet veren kişi bir kadınla sohbet yapmaktadır. Halbuki böyle bir hal caiz değildir. Şeriat bunu yasaklamıştır.
-Yine açık boyalı kadınlar üveysi olduklarını iddia edip yaşadıklarını anlatmaktalar ama İslam’ın emirlerini yerine getirmemekteler. Bunda da bir zarar görmemekte hatta zikirden aldıkları zevke binaen doğru yolda olduklarını zannetmekteler.
5- Bazı bu uyduruk yola girenlerden müşahede ettiğimiz kadarıyla da Şeytanın onları Allah’ın rahmetiyle kandırdığını anlıyoruz. Zikrin zevkinden ve rüyada bazı zatlarla görüştüğünden bahseden kişi namazını kılmıyordu ve bundan çok da muzdarip değildi. Daha fenası ise Allah’ın rahmetinin çok geniş olup bu rahmeti sebebiyle kendisini cehenneme sokmayacağını iddia ediyordu.
   Bu da yine Şeytana maskara olduklarını gösteren bir şeydi.
6- Zikir insanda nur meydana getirir. Bu nur cin gibi varlıkları çeker. Hakiki bir mürşidin manevi kalkanı altına girmeyince bu varlıkların musallat olması da kaçınılmazdır. Bu sebeple de yılan kurt gibi varlıklar görünüp rahatsızlık vermeye başlar. Aslında bunlar cindir.
   (sitelerinde bu varlıkların nefislerini temsil eden şeyler olduğu gibi bir kandırmaca yorumda bulunmuşlar)
MÜRŞİDE NE GEREK VAR(!)
   Bakın sonradan ortaya çıkan akımlar bize hep aynı mesajı veriyor. Birileri tarikat/tasavvuf şirk diyerek din adına bu müesseseleri baltalamaya çalışırken birileri de Mürşide gerek yok al sana üveysilik diyerek mürşidlerden bu şekilde uzaklaştırma çabası içine giriyor.
   Halbuki yaşayan bir mürşide bağlanmak niçin zorunuza gidiyor? Hedef zikir ise zikir var, rabıta ise o da var. Görmek istiyorsanız hayatta. Sohbetleri, nasihatleri kitaplar dolusu.
  Üveysilik niye?
  Bu bir perde…
   Yukarıda dediğimiz gibi siteye yazılan zikirleri uygulamakla zaten üveysi olunmuyor o zikirleri yazanın müridi olunuyor. Orada sohbet veren kişi şeyh olarak benimsenmiş olunuyor ki amaç da bu zaten. “gelin müridim olun” denmiyor, üveysilik adı altında mürid toplanıyor. Kendini üveysi zannedenler de böyle avunuyor.
www.ihvanlar.net
GÜNCELLEME NOTU: Üveysi adındaki gurup bu yazıdan çok rahatsız olmuş ki bizlere hakaret edip saldırıya geçiyorlar. Bu yazı bütün maskelerini düşürmüştür. Allah dostlarına terbiyesizce dil uzatan mahluklar olduklarını bu şekilde müşahede etmiş olduk. “Üveysilik” tamamen bir perde ve gaye çok başka… NOT: Kendileri beni de bu saçma akıma davet ettiler kabul etmedim diye saçma sapan yerlerde karalama politikalarını sürdürüyorlar bazıları. Susuyorum ki Allah konuşsun diye yoksa aciz bir insan değilim çok şükür. Zorla üveysi mi olacağım !!! Herkes ibadetinde özgürdür !!!