31 Temmuz 2017 Pazartesi

İsimlerimizin Yaşantımızdaki Önemi..

K,M,S,A,Ş,U,V,Z harflerinin seslerinin çok yüksek enerjiye sahip olduğunu ve bu seslerin kariyer, başarı, şan, şöhret enerjileri yaydığını biliyormuydunuz?

Hiç düşündünüz mü isimlerin önemini ve karşı tarafta bıraktığı etkiyi? Tarih boyunca insanlar isim koymaya çok önem vermişler ve konan isimlerin kişilerin hayatını etkilediğine inanmışlardır. Peki isimlerimiz iş yaşamında kariyerimizi nasıl etkiliyor? İsim koymanın amacının; kişinin diğer kişiler içerisinde tanınmasını ve ayırt edilmesini sağlamak olduğunu söyleyebiliriz. "Kişiler kendilerine konulan isimlerle tanınıyor. Bu nedenle isimler çok önemli !

İsmimiz markamız

Sözlükte 'isim' teriminin anlamı; 'canlı ve cansız varlıkları, duygu ve düşünceleri, çeşitli durumları bildiren kelime', 'bir kimseyi, bir şeyi anlatmaya, bildirmeye yarayan söz', diğer bir ifade ile 'bilinen veya bilinmeyen, hissedilen veya hissedilmeyen herhangi bir şeyi birbirinden ayırmak, tanımak yahut zihne getirmek için kullanılan söz veya lafız' olarak açıklanıyor. İsimler, kişilerin markasıdır ve kişileri değerli veya değersiz kılar..  "Satılmış ismine sahip olan bir kişiye arkadaşları 'Kaça satıldın?' diye sorduklarında kişinin özgüveni zedeleniyor. Buna benzer pek çok örnek var.
İş dünyasında da durum çok da farklı değil. Bir şirket kurmadan önce şirketin adı belirleniyor, bu ismin prestijli olmasına ve insanların bilinçaltına verdiği mesaja dikkat ediyoruz. Her birimiz aslında bir markayız.. "İşe girmek istediğimizde kendimizi tanıtıyoruz ve ilk söylediğimiz markamız, yani ismimiz oluyor.  ismimizle karşı tarafın bilinçaltına bir mesaj gönderiyoruz... 

Adım, Satılmış Kaçar
"Benim adım 'Satılmış Kaçar'. Böyle bir isme sahip birinin işe girme olasılığı diğer adayların yanında eminim çok düşük olacak.. Bu nedenle pek çok kişinin mahkeme kararıyla isimlerini değiştirdiğini de söyleyebiliriz.  Kişilerin başkaları tarafından algılanışının sadece isimlerinin anlamları ile bağlantılı değil isimlerin ses frekanslarının da kişilerin hayatını etkilediğini söyleyebiliriz..
Bu alandaki çalışmaların çok eski tarihlerde Mısır döneminde başladığını, daha sonra Kabala öğretisine girdiğini biliyoruz. Ses çok etkili bir frekanstır, ses dalgalarının tıpta da kullanıldığını biliyoruz."Ses bir enerji biçimidir ve titreşimleri sayesinde bedenimize, zihnimize, yaşantılarımıza etki eder. İsimlerimizi söylerken ortaya çıkan titreşim hem bizi, hem yaşamımızı hem de deneyimlerimizi etkiler. Kuantum mekaniğine ve fiziğine göre; evrende her şey enerjiden ibarettir ve birbirlerine görülmez bir ağ ile bağlıdır, sürekli etkileşim halindedir. Enerjiler yaydıkları titreşimlerle sürekli olarak bizleri ve yaşam şekillerimizi etkiler. 
Beyne giden her uyaranın bedende nörobiyolojik bir etki uyandırdığını, Mozart dinlediğinizde bedenimiz farklı etkilenirken, rock müzik dinlediğimizde çok farklı etkilendiğini söyleyebiliriz. Dışarıdan gelen ses enerjilerinin elektriksel kimyasallara dönüşmesi, bedenimizi etkiler ve bu durumda duygusal değişiklikler olabilir. Size isminizle her hitap edilişinde isminizdeki seslerin enerjileri beyninizde nörobiyolojik bir etki yaratmaktadır. Nasıl ki müzik farklı notaların kombinasyonu olan seslerden oluşuyor ve beynimize iletiliyorsa aynı şekilde isimlerimizdeki harflerin titreşimlerinden oluşan kombinasyon da beynimize belirli bir frekansta ve tonda nöronlarımıza ulaşarak biyonörolojik bir etki uyandırıyor.. 
Sesin yaşantımızda çok büyük bir önemi var. Sesli olarak bize hitap edilen isimler, bizi olumlu ya da olumsuz yönde etkileyebiliyor. Bu nedenle isimlerimizdeki harflerin yaydıkları ses frekansları oldukça önemli. Bizim bedensel-zihinsel ve ruhsal enerjimize aykırı olan isimlerin ses enerjileri, bizlerin yaşamlarını olumsuz olarak etkileyebiliyor. İsminde'' Ay ''olanlar geçmişin üzüntülerinden kurtulamıyor, eğer ismimizde veya soyadımızda Ö ve Ü harfi varsa evrenden gelen enerjileri kesik kesik almamıza sebep oluyor dolayısıyla düşük bir enerjiye maruz kalıyoruz, başarısız olmamıza sebep olabiliyor...

Enerjisi yüksek
Alfabemizde yer alan bazı harflerin sesleri çok yüksek enerjiye sahiptir"K,M,S,A,Ş,U,V.Z harflerinin sesleri kariyer, başarı, şan, şöhret enerjilerini yayan seslerdir. Bu harflerden oluşan isimlerin ve soyadların enerjisi yüksek oluyor. Kişinin kendisine ve çevresine verdiği etki de çok olumlu oluyor.  Görüldüğü gibi isimlerimizin yaşamımızda etkisi çok yüksek. Bu nedenle güçlü sinerjiye sahip isimlere sahip olmak büyük avantaj..

Astrojiye Göre Zenginlik İşaretleri..

Herkes paranın peşinde. Şu yalancı madde dünyasında parasız olmuyor. Kimi az kimi çok kazanıyor. Kimi zengin oluyor. Hatta dünyanın en zenginleri listesine adını yazdırıyor.
Zenginliğin de çeşitleri var.. Kimi doğuştan zengin, kimi sonradan. Kimi aileden veya eşten dolayı zengin, kimi kariyeriyle zenginlik elde ediyor…
Peki “zengin” insanların diğerlerinden farkı ne? Daha mı çok zekiler, daha mı hırslı, yoksa daha mı şanslılar?..
Boğa "para"nın burcu ve Venüs "maddi-manevi kısmet"ten sorumlu
Boğa direkt olarak “para” ile ilgili burçtur. Yönetici gezegeni Venüs ise “maddi-manevi kısmet, kazanç, gelir”le alakalıdır haliyle.
Zodyakta 2.ev Boğa burcunun doğal evidir. Ondan dolayı kişinin doğum haritasında 2.ev "para" evi diye geçer astrolojide.
Doğum haritasında 2.ev parayı temsil eden alandır, “maddi kaynaklar, gelir, kazançlar”dan sorumlu evdir.
Boğa burcu deyince, akla başka “sevgi, huzur ve güven” gelir ve ayrıca “sahip olmak.”
Genel olarak “sevgi”den sorumlu gezegen Venüs’ün aynı zamanda “maddi kısmet, gelir” ile ilgili olması bana çok ilginç gelir.
Boğa ve yöneticisi Venüs’ün bu özelliklerini ve para konusunu bir araya getirdiğimizde, Astroloji bize şunu söylemektedir:
Tıpkı insan gibi, para da huzur ve güven bulduğu ve sevildiği yere gelir!..
Para ile sevgi arasındaki bağlantı ne kadar ilginç, değil mi?..
Buradan şu sonucu da çıkarırız; insan paraya sevgilisine davrandığı gibi davranır…
Yaratıcının mükemmel düzeninin Astrolojik yansımaları beni her seferinde hayret ve hayranlık içinde bırakıyor.
İlginç olan bir astrolojik olgu daha vardır para konusunda.
Genel olarak sahip olunan gelir, kaynaklar ve maddi güç Boğa ve Venüs’le ilgiliyken, zenginlikten sorumlu burç ve gezegen başkadır.
Yay ve yöneticisi Jüpiter!
Evet. Yay burcu “büyük hedefler ve büyük ticaret”le ilgilidir. Şanslı ve bereketi çeken bir burçtur. Çünkü yönetici gezegeni Jüpiter “büyük bolluk, bereket ve şans”tan sorumludur.
Peki, bunun sebebi veya mantığı nedir? Neden Yay ve Jüpiter?
Yay deyince akla, “inanmak” ve “neşe” gelir.
Yay’ın yöneticisi Jüpiter’in Mitolojik Astrolojide karşılığı Tanrılar Tanrısı Zeus’tur!
Zeus insanlara bolluk, bereket ve neşe saçan görkemli bir Tanrıdır.
Bütün bunlar zenginlik konusunda bize ne anlatır?
İnsan bir şeye inandığında, hedefine pozitif bir inanç, heves ve neşe ile koştuğunda, zenginliğe kavuşur.
Yani, bolluk, bereket ve zenginliği elde etmenin koşulu, her şeyden önce ona kalpten inanmaktır.
Demek ki, neymiş? İstemek yetmiyormuş. İnanmak ve bu inanca teslim olmak gerekiyormuş.
Hepsini bir özetlersek…
O zaman, paraya sahip olmak için ne yapmanız lazım?
Paranın size gelmesi için, önce ona huzur ve güven ortamı sağlamanız ve gelen parayı sevgiyle karşılamanız gerekir. Tıpkı bir sevgiliyi karşılar gibi.
Unutmayın, ona sağladığınız ortamda huzursuz olduğunda kaçar sevgili.
Zenginlik için ne yapmanız lazım?
Öncelikle buna sizin inanmanız gerekir. Tam teslimiyetle inanmak. Negatif bir inanç veya korku varsa içinizde, zenginlik nazlanır size gelmez, ona göre...
Bütün bu anlattıklarım kafamda bir teori geliştirmeme vesile oldu.
Yabancı bir Astroloğun bir teorisine göre, madem "5.ev aşk evi" ise, o zaman 5.evin doğal yöneticisi Aslan aşktan sorumlu burçtur. Buna göre, kişinin doğum haritasında Aslan hangi evdeyse, aşk oradan gelir.
Bu yazımı yazarken, ben de dediğim gibi, bir teori geliştirdim. Madem Boğa ve Yay para ve zenginlikten sorumlu burçlarsa, o zaman kişinin doğum haritasında bu burçlar neredeyse para kaynağının ve zenginliğin geldiği alan da orasıdır diye.
Özetle, teorim şu: Kişinin doğum haritasında Boğa burcu neredeyse, genel kısmet ve parasal kazancın kaynağı oradan gelir, Yay neredeyse şans, bolluk ve zenginlik oradan gelir!
Hemen gözünüz korkmasın biz nasıl anlayacağız doğum haritamızda Boğa ve Yay nerede diye..
Pratik bir yol göstereyim size bunun için.
Doğum haritasında Boğa ve Yay nerede nasıl anlarız?
Bunun için Yükselen burcunuzu bilmeniz yeterli kabaca.
Doğum haritası Yükselen burç 1.evde kabul edilerek çıkarılır.
Buna göre;
Yükselen burcunuz:
Koç ise, Boğa 2.evinizde ve Yay 9.evinizde.
Boğa ise, Boğa 1.evinizde ve Yay 8.evinizde.
İkizler ise, Boğa 12.evinizde ve Yay 7.evinizde.
Yengeç ise Boğa 11.evinizde ve Yay 6.evinizde.
Aslan ise, Boğa 10.evinizde ve Yay 5.evinizde.
Başak ise, Boğa 9.evinizde ve Yay 4.evinizde.
Terazi ise, Boğa 8.evinizde ve Yay 3.evinizde.
Akrep ise,Yay 2.evinizde ve Boğa 7.evinizde.
Yay ise, Yay 1.evinizde ve Boğa 6.evinizde.
Oğlak ise, Boğa 5.evinizde ve Yay 12.evinizde.
Kova ise, Boğa 4.evinizde ve 11.evinizde Yay.
Balık ise Boğa 3.evinizde ve Yay 10.evinizde. 
Şimdilik bu bilgileri vereyim. Olmazsa, Yükseleninize göre para ve zenginlik nereden gelir konusunu burç burç yazayım bir sonraki yazımda.
Bu Astrolojik tüyoları verdikten sonra, dünya çapında zengin insanların haritalarından birkaç örnek vereyim şimdi. Nasıl zengin olmuş bu kişiler? Doğum haritalarında bunun işaretleri nedir? Yazımın bu kısmı biraz Astroloji bilen ve anlayanlara özel... Ama hiç bilmeyenler de okusun, bilgi edinmek amacıyla.
Doğuştan Zengin: Kraliçe II.Elizabeth
Doğum haritasında, "4.ev yuva evinde" Boğa burcu var. Güneş burcu da Boğa! Demek ki, yuva evinde Boğa burcunun olması işe yaramış ona. Boğa’nın “para ve maddi kaynaklar”ı temsil ettiğini hatırlarsak, kraliçe “aileden ve doğuştan zengin” diyebilirim.
Haritasına bakınca, 10.ev “kariyer” evinde Satürn var, Retro ve bolluk-bereket yıldızı Jüpiter’iyle kare/sert açıda! Jüpiter aynı zamanda haritasında 2.ev “para ve gelir” evinin de yöneticisi. Yani, işsiz! Çalışmıyor. Ama zengin. Çünkü o bir kraliçe.

Astrolojide zenginlik işaretleri (1.Bölüm)

Haritasını incelemeye devam edelim kraliçenin…
Başkalarından gelen maddi kaynak evi 8.evinde Başak var. Ayrıca Terazi de ortak burç olarak yer almış 8.evinde. Başak’ın yöneticisi Merkür haritasında Koç’ta ve 2.evinde (kendisinin para ve gelirini temsil eden ev) ve Terazi’nin yöneticisi Venüs Balık’ta, o da 2.evine yakın derecede! Üstelik Venüs yücelimde olduğu burçta (Balık’ta yücelir Venüs). Yani, maddi kaynak ve gelirini başkalarından gelen paralarla sağlıyor. O Kraliçelik görevini yaparken, başkaları onun adına para kazanıyor.
Boğa Güneş’ine bakarsanız, o da 2.ev para evinde.. Para her yerden geliyor. Para akıyor para hanesine adeta. O zengin olmasın da, ben mi olayım. 😊
Bu arada, kraliçenin bolluk bereket yıldızı Jüpiter’i Kova’da 1.evinde görünüyor (aynı zamanda, whole sign ev sistemine göre, o da 2.evinde, yani para evinde).
Mars-Jüpiter kavuşumu, baya masraflı, çok harcaması oluyor diye yorumluyorum bunu.
Bu arada, not düşeyim, kraliçe hiç çalışmamış değil. Bir yerde haberini okumuştum. Bir süre, savaş zamanında çalışmış, ülkesine hizmet etmiş. Hem de ne iş yapmış dersiniz? Makine mühendisliği! Araç tamir etmiş. Kariyer evindeki Akrep teması sanırım ona mühendislik vermiş.
Kraliçeyi sarayında bırakalım, bir başka zengine doğru ilerleyelim şimdi…
Son zamanların en zenginleri arasına girmeyi başarmış Facebook'un kurucusu genç biri:
Mark Zuckerberg
Onun burcu ne biliyor musunuz?
Aman Tanrım! O da bir Boğa!
Tabii, bu tüm zenginler Boğa burcudur anlamına gelmez. Hatta başka burçtan daha zenginler var. Mesela, Bill Gates bir Akrep burcu.

Astrolojide zenginlik işaretleri (1.Bölüm)

Neyse, biz M.Zuckerberg’e dönelim.
Neden zengin olmuş? Doğum haritası neler fısıldıyor bu konuda?
Zuckerberg’in doğum haritası düşman çatlatır cinsinden.
Güneş’i Boğa’da ve Venüs’ü de Boğa’da. Para bana gelsin diye anlaşarak gelmiş doğmadan önce belli ki.
Boğa Güneş’ine bakıyoruz haritasında, nerede dersiniz? 9.evinde! Yani, “yüksek eğitim, büyük ticaret, uluslararası işler ve basın-yayın, yayıncılık” evinde!
Evet, evet. Doğru anladınız. 9.ev “bolluk ve bereketten” sorumlu Yay burcunun doğal evidir. Zuckerberg’in haritasında 9.ev gibi şanslı ve bereketli bir evde genel parasal kısmet veren bir burç var, Boğa. Hem de Güneş burcu Boğa.
Ve üstelik kendisi üniversite hayatındayken “Facebook”u kurmuş. 9.ev üniversiteyi de temsil eden ev olunca, ta gençken, o yıllarda zenginliği kafaya koymuş ve ilk adımlarını atmış Harvard’da. Boğa Güneş’inin yanında kendi yönettiği burçta Venüs olunca da, değme keyfine! Üniversite yıllarında parlaması ve yayıncılık işiyle zengin olması için daha ne olsun..
Haritasına bakmaya devam ediyoruz… 2.ev para evinde Terazi var. Terazi’nin de yönetici gezegeni Venüs diye hatırlarsak, Venüs’ünün Güneş’inin yanında Boğa’da 9.evde olması paraya para katması için yeterli sebep diyorum.
Venüs’ün 2.evinin yöneticisi olması ve Güneş’le beraber 9.evde olması, üniversite yıllarında başlayan yayıncılık kariyeri ve bundan zengin olmasını anlatıyor.
Velhasıl, Zuckerberg “kendi başarısı ve parasıyla” zengin olanlardan.
Bu arada, Venüs 8.evinin sınırında, 9.eve yakın, bu astrolojide 9.evde kabul edilir, sınırda olduğu için. Ama ben 8.evde, ama 9.evi de etkiler diye yorumlarım her zaman. 8.ev “başkalarının parası, ortak işler”le alakaldır. Zaten Zuckerberg kendisiyle beraber 3 kişi başlamışlar Facebook’u kurmak işine. Haritası da, ortak işlerin, başkalarıyla işbirliğinin kaçınılmaz olduğunu gösteriyor.
Ayrıca Yükselen burcu Başak’ın yöneticisi Merkür Koç’ta ve 8.evinde. Bu da işbirliği, ortaklık anlamına gelir. Merkür’ü açısız haritada. Bu da ayrıca bir iş yapmak için başkalarına ihtiyacı var anlamına gelir.
Bir not düşmek isterim. Zuckerberg’in haritasında Klasik Astroloji’ye göre kötü kabul edilen bazı göstergeler var.
Bunlardan biri, bir burcun 29 derecesinde bulunan gezegeni “kaput” kabul eder Klasik Astroloji. Tabii, bu özelliği de vardır kesinlikle. Ancak insanlar hep bu yönüne odaklanır 29 derecenin, halbuki başka yönü de vardır. Ruhsal Astrolojide, 29 derece çok kadersel bir derecedir. Geçmiş hayatlara bile dayandırılır. Bu cepheden bakınca, Zuckerberg’in Yükselen Başak ve 10.ev “kariyer” evinin yöneticisi Merkür’ün Koç’ta 29 derece olmasının anlamını, kadersel bir kariyer ve kişisel yönelim diye yorumlayabiliriz ve bana göre, geçmiş hayatlarında öğrenmiş, deneyimle edinmiş ama tamamlamamış olduğu bir yeteneğini bu hayatta tamamlamaya gelmiş.
Bir diğer negatif gösterge, Jüpiter’in Oğlak burcunda çok para vermediği, kısmeti kestiği yönünde yorumlanmasıdır Klasik Astrolojide. Bu anlamı ne kadar doğrudur bilemem. Test etmedim bunu çünkü. Ama başka yönü ve anlamıyla baktığımızda, Jüpiter “bir şey kurmak” ve “yönetmek”le alakalı burç Oğlak’ta bence parasal sermayesiyle bir iş kuran kişiye de işaret edebilir. Veya kazandığı parayla iş kuran, birikim yapan kişi.
Zuckerberg’in haritasında, Jüpiter Oğlak’ta 4.evinde, yuva evinde ve Retro. Retro olması olasılıkla ailesinde bu derece zenginlik yoktu anlamına gelebilir.
Diğer yandan, Jüpiter aynı zamanda haritasında 7.ev “eş, ortaklar, işbirliği”ni yöneten evde bulunan Balık burcunun da yönetici gezegeni. Ve Jüpiter’in Venüs’üyle üçgen/olumlu açısına bakarsak, işbirliğinden kazanç, işbirliği, ortaklıkla yapılan işten zenginlik diye yorumlayabiliriz.
Ayrıca, ne kadar ilginçtir ki, Zuckerberg’in kurduğu ve zengin olduğu işin türü Yayın ve internetle alakalı, ki Jüpiter de zaten “yayın, geniş ağlar”ı temsil eder.
Ve en ilginç olanı ise, kurduğu internet sitesi: Facebook. Kişilerin aile, akraba ve yakın arkadaşlarıyla bağlantı kurduğu sanal ortam. Tıpkı bir yuva gibi. Jüpiter’i de 4.ev yuva evinde!
Jüpiter’in 4.ev yuva evinde olmasının diğer anlamına gelirsek, bu sanırım onunla beraber ailesinin de zengin olduğunu gösterir. Yani, ailesini zengin eden kişi. Ayrıca 7.ev eş evini yöneten Balık’ın yöneticisi olduğunu hatırlarsak, eşi de ondan dolayı zengin olan kişi demektir.
Ancak Jüpiter’in 4.evde olması, ailesinin de maddi olarak iyi olduğunu gösterir her şeye rağmen, onu da not düşeyim.
Özetle, 4.evini Yay yönetiyor, 4.evinde Oğlak’ta Jüpiter (Yay’ın yöneticisi) ve çok güçlü ve iyi pozisyonda olan Venüs’ü ile süper güzel bir açı yapıyor. Bu durumda, ona zengin olmak düşüyor…😊
alıntı

Doğum Haritamızdaki Boğa Ve Yay Nerede?

Doğum haritasında zenginlikten sorumlu Boğa ve Yay nerede nasıl anlarız?
Buna göre;
Yükselen burcunuz:
Koç ise, Boğa 2.evinizde ve Yay 9.evinizde.
Boğa ise, Boğa 1.evinizde ve Yay 8.evinizde.
İkizler ise, Boğa 12.evinizde ve Yay 7.evinizde.
Yengeç ise Boğa 11.evinizde ve Yay 6.evinizde.
Aslan ise, Boğa 10.evinizde ve Yay 5.evinizde.
Başak ise, Boğa 9.evinizde ve Yay 4.evinizde.
Terazi ise, Boğa 8.evinizde ve Yay 3.evinizde.
Akrep ise,Yay 2.evinizde ve Boğa 7.evinizde.
Yay ise, Yay 1.evinizde ve Boğa 6.evinizde.
Oğlak ise, Boğa 5.evinizde ve Yay 12.evinizde.
Kova ise, Boğa 4.evinizde ve 11.evinizde Yay.
Balık ise Boğa 3.evinizde ve Yay 10.evinizde.
Şimdi yazının ilk bölümünde söz verdiğim gibi, doğum haritanızda Boğa ve Yay burcunun bulunduğu evlere göre para ve zenginlik nereden gelebilir konusunu burç burç yazmaya sıra geldi.
Genel olarak Yükselen burcunuza göre okumanızı tavsiye ederim. Ancak burcunuzu da okuyun mutlaka çünkü doğum haritası Yükselen burca göre çıkarılmasına rağmen, burcunuza göre de etkiler alırsınız. Onun için önce Yükselen burcunuza göre, sonra burcunuza göre olan açıklmayı okuyun. Yükselen burca göre bilgiyi esas alın, burcunuza göre bilgiyi ek bilgi olarak kabul edin.
Burcunuz ve Yükselen Burcunuza Göre Boğa ve Yayın Para ve Zenginliğe Etkileri:
Koç
Koça göre, Boğa doğal evi olan 2.evde, Yay da doğal evi olan 9.evinde bulunur. Bir Koçun neden parada şanslı olduğunun işaretidir bu. Para ve zenginlikten sorumlu burçların kendi doğal evlerinde olması haliyle doğal olarak bereket getirir. Boğa kendi evi 2.evde olunca, kişi para kazanmaya dair içsel bir güvene sahiptir, ayrıca kalıcılık da arar doğal olarak. Sahip olduğu şeyleri tutmayı doğuştan bilme yeteneği vardır, bu kişiyi elde ettiği şeyi tutarak, birikimlerin getirdiği bir mal varlığına sevk eder zaman içinde. Yani, parasının kıymetini bilir, savurmaz. "Benim param" duygusu yüksektir. Yay dersek, 9.evde, baba ve atalardan gelen zenginliğe açık bir kadersel yapıya işaret eder. Ayrıca 9.ev üniversite, yüksek okul, uluslararası ticaret veya ülke çapında ticaret, yayın, internet üzerinden işler ve yurt dışında yaşama veya çalışmadan gelen maddi zenginlik de getirebilir. Uluslararası finans da buna dahil. Zenginlik bu alanlardan birinden gelecektir bu kişiye.
Boğa
Boğa 1.evde ve Yay 8.evde demektir. Yükseleni veya burcu Boğa olanların parayı çekme yeteneği doğuştan vardır. Kendi varlığı doğal olarak bereketi çeker. Maddi gücün özgürlük getireceğini düşündüğü için, kişisel hedefleri arasında parasal kazanç öne çıkar. Kimseye muhtaç olmamak duygusu ile hareket eder, kendi kazancını kişisel hedeflerinden kazanmaya yönelir. Güven ve huzurun olduğu ortamda kendini var edebileceğini ve kimselere ihtiyaç duymadan kendi ayakları üzerinde durmak istediğini derinden sezdiği için paranın çok gerekli olduğunu kabul eder. Buna göre çalışır kazanır. Diğer yandan ilginç olan şu ki, Yay 8.evindedir. 8.ev ise, “başkalarından gelen maddi kaynaklar”ı temsil eder. Yani, işin aslı, asıl zenginlik başkalarından gelir. Aile, eş, işbirliğinden. Yani, genel kısmetini kendi elde eder ama asıl zenginliği başkalarının kaynaklarından elde eder. Boğanın neden zengin partneri çektiğinin yanıtıdır bu. Boğanın eşi, partneri ayrıca aileden de zengin olabilir.
İkizler
İkizlere göre Boğa 12.evde, Yay ise 7.evde. Boğanın 12.evde olması, İkizlerin gizli serveti olabileceğini gösteriyor. Bu belki de birkaç kuşak öncesine dayanan, hatta bir kısmı unutulan servet. Zamanı gelince, akla gelen, “Bizim şurada bir arsamız vardı, dedemin dedesinden kalan, oraya imar geldi satıp ev alacağız” vs gibi konuşmaları olur İkizlerin. Tabii 12.evin dezavantajı da vardır, nedir bu? Zamanında büyük olan ama sonra küçülen servet. 12.ev negatif anlamıyla “kayba, bela”ya da işaret edince, servetin veya atalardan kalan mal varlığının kim vurduya gitmesi durumu da yaşanır haliyle. Bu evin etkisinde serveti korumak zorlaşabilir. Yine de, giden servete rağmen, birşeyler de vardır hala duran. Yay 7.evde olunca, zenginlik nereden geliyor.. Evet, Yaya zenginlik eşten, işbirliğinden ve ortaklıktan gelir anlamında bu. Çünkü 7.ev evlilik ve işbirliğini temsil eder. Zenginliğin kaynağı bu alanlardan biridir. Büyük ticari işler, çok yönlü ve çok dallı büyük işbirlikleri vs. Ayrıca eş iyi para kazanan, kendi kazancıyla zengin olan biri olabilir.
Yengeç
Yengece göre, Boğa 11.evde, Yay ise 6.evde. Enteresan bir durum. Yalnız Yengeçlerin özel bir durumu var. Onu da belirtmeden geçemeyeceğim dip not olarak; Yengece göre, 2.ev para evinde Aslan burcu vardır! E, para evinde bir Aslan burcu varken, Boğa ve Yaydan belki de bahsetmeye gerek bile yok. Şaka bir yana, gerçekten para evlerini şenlendiren Aslan burcu, zaten Yengecin neden parlak ve büyük parayı çektiğinin çok önemli işaretlerinden biri. Gelelim, doğal para ve zenginlik burçlarının evlere göre Yengece etkilerine. 11.ev idealler, istekler ve ayrıca meslekten kazanılan kazanca işaret eder. Yani, bir Yengeç bir idealini, bir hayalini eyleme döktüğünde rahatlıkla bereketi, parayı doğal olarak çeker. Meslek veya kariyerden kazancı da genel olarak iyi olur, maaşı iyi olur demektir. Yay 6.evde olunca, zenginlik yine kendi aylık kazancıyla bağlantılı görünüyor. Yani, Yengeç işten, kariyerden iyi kazanç elde etme şansına sahiptir. 6.ev ayrıca anneanne, babaanne, amca, dayı vs akrabaları da temsil eder. Demek ki, 1.derece akrabalardan gelen, akrabalarla ortak mal varlığından gelen bir zenginliğe de açıktır. Ayrıca akrabalar vs ile ortak olan maldan elde edilen aylık kazanç almaya vs açıktır. Bunun yanı sıra, evlere yatırım yapıp, kiralardan kazanç elde etmek de onu zaman içinde zengin edebilir. Tabii kendi işini kurup zengin olan da olur bu arada.
Aslan
Yükselenin Aslan olması veya burcun Aslan olması başlı başına maddi gücü çeken bir şeydir. Bakalım Boğa ve Yay nereden etkiler Aslanı. Boğa 10.evde, Yay 5.evde. Aslanın neden doğuştan şanslı olduğunun işaretlerinden biri Yayın 5.evde olması! Çünkü 5.evin anlamından biri “şans evi”dir. Genel şansa, havadan gelen şansa açıktır. Burcu veya Yükseleni Aslan olanlara tavsiyem, doğum haritanız da güzelse, arada bir şans oyunları oynayın, şanstan zenginlik gelmesi pekala mümkün size. Şans, bolluk bereket ve zenginlik yıldızı Jüpiter tarafından yönetilen şanslı Yay burcunun 5.evde şans evinde olması kelimenin tek anlamıyla zengin olmak için doğmuşsunuz demektir. Doğum haritanızda ciddi sert açılar yoksa, zengin olmanız içten bile değil. Ayrıca 5.ev “Babanın para evi”dir. Yani, babanın parası, babadan gelen zenginlik de mümkün demektir. Boğa 10.evde, kariyer ve anne evidir burası. Kiminiz kariyerden kiminiz anneden gelen maddi kısmet ve parasal getiriyi elde edersiniz. Aslan neden yattığı yerden kazanır belli oldu. Anneden maddi kısmet, para, babadan gelen zenginlik.. Aslan yattığı yerden kazanmasın da kim kazansın. Tabii, zenginlik ve maddi gücün iyi olması için, doğum haritanızın da şansı engellemeyen yıldız açılarına sahip olması lazım. Yine de, genel olarak şanslısınız vesselam. Kimi Aslanlar ise, yeteneğiyle alakalı bir kariyerden iyi para kazanmaya açıktır ve Yay 5.ev ayrıca “yaratıcı çalışmalar, hobi/yeteneği mesleğe çevirmek, girişimcilik, iş kurmak”la alakalıdır. Haliyle kimi Aslanlar da iş kuran, girişimci, patron olur, yani kendi girişimciliğiyle, kendi kurduğu işiyle zengin olur. Eh, buna bir de 5.ev çocuk evi diye eklersek, belki kimi Aslanlar çocuğu vesilesiyle zengin olabilir diyebiliriz. Son olarak, 5.evin “sevgili, aşk” evi olduğunu hatırlarsak.. Yani, nereden bakarsak bakalım, Aslan bir şekilde parayı da zenginliği de çeker kendine.
Başak
Başağa göre Boğa 9.evde, Yay 4.evde. 9.ev “eğitim, yüksek okul, yurt içi-dışı işler, uzaklar” evidir. Haliyle, genel parasal kazanç bu alanlardan birinden gelebilir. Yani, yeteneğiyle ilgili aldığı eğitim Başağa iyi kazanç kapısı sağlar. Mesleki bilgi ve yeteneği ona iyi kazandırır demektir. Diğer yandan, okul zamanında çalışıp iyi para kazanabilir. 9.ev ayrıca babanın ailesi, atası olarak da geçer. Yani, baba tarafından gelen bir maddi bereket de söz konusu olabilir. Zenginliğin kaynağına gelirsek, Yay burcu 4.evde, yani, baba, aile, kökler evinde.. Aileden gelen genel zenginliğe açık demektir bu. İlginçtir, Yay aynı zamanda yurt dışı veya göçle de alakalıdır. Belki de burcu veya Yükseleni Başak olan birinin “uzaklarda” aileye ait servet veya mal varlığı, zenginlik getiren mal varlığı da olabilir demektir. Tabii, şöyle de yorumlayabiliriz Yay ve Boğanın durumunu, aile belki de daha iyi kazanmak ve zengin olmak için başka bir yere göç etmiş olabilir.
Terazi
Terazi Venüs tarafından yönetilen bir burçtur, Boğa gibi. Yani, kendi varlığıyla doğal olarak parasal kazancı çeker. Maddi kazanç, bereket duygusu vardır içinde doğuştan gelen. Bu onun parayı çekmesini sağlar doğal olarak. Teraziye göre Boğa 8.evde, Yay 3.evde. 8.ev “eşin veya ailenin parası, ortak kazançlar” evidir. Bu da Terazinin eşten veya ortaklık, işbirliğinden parasal kazanç elde edebileceğini gösterir. Yani, bir Terazi de paralı eşi çeker. Kimi ailesinin ortak mal varlığı veya kazancından kazanç elde eder. Yay 3.evde, “kardeşler, yetenekler, projeler” evidir genel olarak. Demek ki, kardeşlerden gelebilecek zenginliğe açık olabilir Terazi. Kardeşlerle birlikte kurulan işbirliği de ayrıca zenginlik getirebilir haliyle kimi Terazilere. Bunun haricinde, Yay derken yurt dışı, online işler demektir. Demek ki, bu alanlar da zenginlik getiren işler olabilir. Uluslararası ticaret, ithalat-ihracat vs zenginlik alanı olabilir. Bir malı yurt dışına satmak işiyle ilgili gelen maddi bereket vs. Bu arada, Terazi için de özel bir durum var. Aslan burcu 11.evinde, yani idealler ve meslek, kariyerden kazanç evi. Haliyle bir Terazi bir idealini eyleme dökmekten veya kariyerinden parlak paralar kazanma şansına da sahiptir. Aslan gibi parlak bir burcun 11.ev gibi favori evlerden birinde olması, bir ideali parlatmak, bir konuda parlamak ve bundan parlak paralar kazanmak zor olmaz Terazi için. Terazi için bir özel durumu daha ekleyim, 2.ev para evinde Akrep olması. Para evinde maddi-manevi güç elde etme isteği veren bir burç olunca, haliyle, maddi güç azmi veya hırsı da onu zaman içinde mal sahibi edebilir. Özetle, Terazi az para kazandıran işe girmez.
Akrep
Akrebe göre Yay 2.evde, Boğa 7.evde. Bir Akrebin zengin olmasının yolu ve şansı en başta kendi kazançlarıyla alakalı demektir. Zengin kaynaklara sahip olmak imkanı var demektir. Akrep deyince güç elde etmek arzusu aklımıza gelir. Yay zaten zenginlik ve bereketten sorumludur. Bu şu demektir, bir Akrebin kişisel hedefi en başta maddi zenginlik elde etmektir. Yani, maddi olarak rahat etmek, hatta bol paraya sahip olmak onun için önemlidir. Gücünü en başta buradan alacağını düşünür. Girişim gücü, iş yapmak becerisi gelişmiş olabilir Akreplerin. Bu da ona kendi işinden parasal zenginlik getirebilir zaman içinde. Boğa 7.evinde.. Eh, Akrep de pek fakir biriyle evlenmez demektir bu kabaca. Sevdiği kişinin parası da varsa hiç fena olmaz ona göre. 7.ev ortak ve işbirliği evi olunca ayrıca, Akrep parası olan, parasal konuda yetenekli olan ortak seçmede akıllı davranır veya işbirliği yapacağı insanlar genel olarak maddi güce sahip kişiler olur. Akrep için de özel bir durum var; 10.ev kariyer evi ve anne evinde Aslan var! Bu kimi Akrep anneden gelen parlak kazanç, parlak servet kimi Akrep de kariyerinden gelen parlak kazanca açık demektir.
Yay
Yay burcu 1.evde, Boğa 6.evde. Yay olmak demek başlı başına bolluğu, bereketi ve hatta zenginliği çekmek demek. Yayın en önemli özelliği doğal coşkun neşesi ve kişisel hedeflerine olan inancıdır. Hedefleriyle zengin olur bir Yay. Hedef insanıdır. Okunu hedefine fırlatır, hızla ve pozitif bir inanç ve hevesle zenginliğe koşar. İşin ilginç yanı, Yaya göre 2.ev para evinde Oğlak vardır. Oğlak burcu parada sorun veren ve parayı geç veren bir burç olarak bilinir. Ancak şu da vardır ki, Oğlaklar sonradan kendi çabasıyla zengin olanların burcudur. Bu Yayı nasıl etkiler, haliyle, Yay parayı saçmakla meşhurdur iyi kazanır ama biriktirmezse geldiği gibi gider. Ancak 2.evi Oğlakın yöneticisi Satürnü dinlerse, yani, kazandığı paraları yatırıma çevirir ve biriktirmeyi öğrenirse kalıcı zenginliği elde eder. Boğa 6.evinde.. Yani, iş ve çalışma evinde. Bir Yay az maaşlı işe girmez demektir bu. Parası iyi olacak girdiği işin özetle. Genel maddi rahatlığı işinden aldığı parayla sağlar. 6.ev ayrıca akrabaları da temsil eder. Akrabadan gelen maddi desteğe de açıktır. Mesela, annenanesi veya dayısı vs miras bırakabilir. Veya bir akrabası içinden gelip ona para verebilir vs.
Oğlak
Oğlağa göre Boğa 5.evde ve Yay 12.evde. Enteresan durum. Oğlak burcu da zenginliği atalardan gelen servetten elde edebilir. Geçmişte, birkaç kuşak atadan gelen mal varlığı olabilir demektir. Ayrıca Yay yurt dışını temsil eden bir burç olunca, haliyle Oğlaklar yurt dışında da zenginlik elde etmek imkanı için yollara düşebilir. Çalışkan olunca, yurt dışında çok çalışıp iyi para biriktirebilir, sonra memleketinden ev, arsa alabilir, bunlar ona zaman içinde zenginlik getirebilir. Boğa 5.evde, 5.ev şans evidir, girişim ve yetenek evidir. Boğa sahip olmakla alakalı olunca, 5.ev girişim evi olunca, akla Oğlak burcunun kendi işini kurmaktan iyi kazanç sağlayacağı gelir. Oğlak zaten bir iş kurmak becerisi yüksek bir burçtur. Kurduğu işten elde edeceği kazancı yatırıma çevirip zaman içinde birikimleri ona maddi güç ve iyi kazanç getirir. Boğa emlakla ilgili burç olunca ayrıca, emlak zengini olabilir Oğlak zaman içinde. Yetenekle gelen kazanca da açıktır ayrıca. 5.ev havadan gelen para ve şansla alakalıdır bunun yanı sıra. Oğlak genelde kendi kazancını birikim ve kazandığı paranın kıymetini bilmek özelliğinden sağlamakla birlikte, şans oyunlarından veya şanstan gelen kazanca da açık demektir. Eh, o zaman arada bir şans oyunu oynayın derim. Oğlak için de özel bir durum var bunların yanısıra, Aslan 8.evin yöneticisi, yani “başkalarından gelen kazanç” evinin. Demek ki, bir Oğlak da aile, eş veya eşin ailesinden gelen maddi güç, parlak kazanç imkanı elde edebilir. İşbirlikleri de parlak kazançlar sağlayabilir ona. Tabii, yine de, en büyük gücü Oğlağın kendi başarma azminden ve birikim yapma becerisinden gelir. Paranın kıymetini en iyi bilen burçtur Oğlak çünkü. 8.ev yatırım evi olunca, yatırım zengini olabilir demektir.
Kova
Kovaya göre para ve servet nereden gelir diye baktığımda, Boğa 4.evinde, Yay 11.evinde. 4.ev aile, yuva, kök evinde. Boğa emlak, maddi genel gelir ve kısmetle alakalı olunca, aile, yuva evinde bulunan Boğa aileden, kökten gelen kazanca, maddi genel kısmete işaret eder. Yani, bu durumda, kimi Kovalar aileden zengin veya aileden gelen genel maddi rahatlığa sahiptir. Yay 11.evinde, “idealler” ve meslek, kariyerden kazanç evi. Demek ki, bir Kova idealini eyleme dökerse zenginlik bile elde edebilir. Kariyeri ve mesleği ona zenginlik getirebilir. Ayrıca birden fazla yerden para kazanabilir, bu da ona zenginlik sağlayabilir. Uluslarası işler, çok yönlü ticaret de ona bol para kazandırabilir. 11.ev şans ve itibar getiren evlerden biridir. Bu durumda zenginlik veya maddi bolluğu çekme doğal olarak mümkündür onun için. Dünya çapında zenginler arasında bile olabilir. Aslan onun 7.evindedir, eşten gelen parlak kazanca işaret eder. Veya işbirlikleri, ortaklıktan gelen parlak kazançlara açıktır. Ancak Aslanın gölgesinde, eşin ona para harcatması riski de vardır.
Balık
Balığa göre Boğa 3.evde ve Yay 10.evde. 10.ev anne ve kariyer evidir. Demek ki, kimi Balıklar anneden veya anne tarafından gelen zenginliğe açıktır. Kimi de kariyeri ve mesleğiyle servet edinme şansına sahiptir, en azından maddi bolluğu kariyeri üzerinden kazanma şansına işaret eder. Çok yönlü ve birden fazla iş yapabilir, bu da ona çeşitli yerlerden para akmasını sağlar. Yay gibi şanslı bir burcun kariyer evinde ve haritanın tepesinde olması demek, mesleki hayatında yüksek paralar kazanma şansı kolay demektir. Kısmetlidir ve bereketi çeker her halukarda. Boğa 3.evde, maddi genel kısmet, kazanç yakın yerlerden gelir, yani, kardeşlerden yana da şanslı demektir. Kardeş desteği de alacaktır haliyle. Ayrıca Boğa ve 3.ev yetenekle alakalıdır, yeteneğiyle iyi para kazanma şansı var demektir Balıkların. Yeteneğini mesleğe ve kariyere çevirdi mi gerçekten iyi para kazanır hatta zengin bile olabilir. Aslan zaten Balıkların işle ilgili diğer bir ev olan 6.evinde. Parlak para kazandıran ve parlak pozisyon vadeden işi çekme becerisi var demektir bu da. 6.ev akraba evi olunca, zengin akrabalardan gelen maddi parlak kısmete de açıktır. Balık zaten bolluk ve zenginlik gezegeni Jüpiter tarafından yönetilen diğer burçtur. Zaten bolluk ve bereketi çekme yeteneği doğal olarak kendinde vardır. Hatta inanca teslim olmak becerisi yüksek olunca, belki de zenginliği hiç zorlanmadan kendine çeken  burçtur diyebilirim..                                                                                   alıntı