22 Aralık 2016 Perşembe

Sevgi Ve Dilekler Konusunda Çok Etkili Bir Dua
''Bismillahirrahmanirrahim, Hamdü senai ve kibriyai zati ve hulku küllühüm, abdi ve imai vel enbiyaü ver rusülü evliyai ve asfiyai ve muhammdün rasulüllahi sallallahü aleyhi vessellem. Nebiyyi ve rusüli inni kad zevvectül eşyae liyedüllu ala vahdaniyyeti eşhedü ve melaiketi sevati ve hameletü arşi inni kad zevvectü emeti hakkal bediy'ı fıtrati ve menbeu kudreti ademü aleyhisselam, aleyhi salati ve tesbihi ve tenzihihi ve tehlili ve hüve ayetel kürsi bişehadeti en la ilahe illallahü ya ademü ya havvaü üdhula cenneti ve küla semerati vela takraba şecerati, esselamü aleyküma ve rahmeti ve bereketi. Allahümme ahrık ve heyyic ve eclib ve eczib kalbi ve akli ve ruhi ve cemi'ı azai ve cemi'ı cevarihi (KİMİN SEVMESİNİ İSTİYORSANIZ ONUN ADI ibni ANNESİNİN ADI) ala hubbi ve aşkı ve mehabbeti ve meveddeti (BANA, Burada sadece bana diyebilirsiniz) bil mehabbetil kaviyyeti veş şediydeti min gayri mühletin bila ihtiyarin bil aceli ves sür'ati. Allahümme ellif beyne hüma kema ellefte beyne ademe ve havvae ve kema ellefte beyne musa ve safura ve kema ellefte beyne ibrahime ve sara ve hacer ve kema ellefte beyne yusuf ve züleyha ve kema ellefte beyne muhammed ve aişe radıyallahü anhüm ve radü anh. Ve bihakkı cebraile ve mikaile ve israfile ve azraile salavatullahi aleyhim ecmain. Ve bihakkıl enbiyai vel mürselin. Ve sallallahü ala hayri halkıhi muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmainet tayyibinet tahirin. Ve selamün alel mürselin vel hamdü lillahi rabbil alemin''                                        

Dua okunurken ibni ifadesi olan yerde erkeğin ismi ile annesinin ismi söylenir. Hayırlı olan her niyet için kırk bir kez okumak yeterlidir. Misafirliğe gidecek olan bir kimse evden çıkacağı zaman bu duayı üç kez okuyarak avucuna nefes eder ve elini yüzüne sürer ise gittiği yerde sevgi ve muhabbetle karşılanır ve her haceti görülür.

Bu duayı her gün en az bir kez okuyan kimseye herkes sevgi, şefkat ve merhamet nazarı ile bakar. 7 defa beyaz bir muma okuyup bitinceye kadar niyetle yakarsanızda olur, ama etkisi kısa süreli olur, 41 defa okunduğunda çok etkili oluyor. Bu dua tecrübe edilmiştir. Her dilek için (özellikle de sevgi ve muhabbet konusunda) oldukça müessirdir. Anne adını bilmeseniz bile etkilidir. Anne adı bilinmiyorsa Havva da diyebilirsiniz. Bu tertibi erkeğin kadını sevmesi için düzenledim. Kayınvalideniz, eltiniz, görümceniz, kayınpederiniz sizi sevsin diye de okuyabilirsiniz. Bazı hanımlar eşim cimri bana para vermiyor diyorlar o niyetle de okuyabilirsiniz, kısacası her dilek için mükemmel sonuç veriyor. Kendimin çok fazla kullandığı bir tertiptir. Bayan için okuyorsanız zühre (Venüs) gezegeninde, erkek için okuyorsanız müşteri (Jüpiter) gezegeninde okumanızı öneririm. Bayan için okunduğunda binti kelimesi, erkek için okunduğunda ibni kelimesi kullanılacak.


Sevgilerimle…

İletişim: alaraunlu385@outlook.com

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder