22 Aralık 2016 Perşembe

Her Türlü Sıkıntıdan Kurtaran Önemli Bir Dua


Eğer bir kimse sıkıntıdaysa ve kurtulamıyorsa bu duayı her sabah 7 kere okursa Hak Teala kısa sürede sıkıntıdan kurtarır.  Borçlu ise borcunu öder , işsiz ise iş bulur. Defalarca tecrübe edilmiştir.


Dua şöyledir: '' Bismillahirrahmanirrahim . Allahümme YA LATİF ( 7 kere söylenir ) YA ALLAH edrikni bi lutfikel hafiyyi ene muhtacün zelilün ve entel kaviyyül ganiyyün allahümme ya sebiül hisab ya şedidül ikab ya gafur ve ya rahim ve ya halikü  külli şey in ya fatıris semevati vel ardi falikel habbi ven neva falikel isbahu ya veliyyül hasenat ya dafiüs seyyiat ya gafirel hatiyyat ya satirel averat ya maniel beliyyat ya nukilel aserat ya muhyil emvat ya münevvirel ardi ves semevat . ( burada hacetini söyle ) akdi haceti fiy hazihis sürat ya ilahel evveline vel ahirin ya bediüs semevati vel ardine ya zel celali vel ikram ve sallallahu ala seyyidina muhammedin ve alihi ecmain bi rahmetike ya samiüd dua ya erhamer rahimin bi hürmeti muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain YA ALLAH YA ALLAH YA ALLAH. Bu dua çok önemli ve tesirli bir duadır , şiddetle tavsiye ederim.. ( KİTABİ-SİHRİ BATILNAME )

İletişim: alaraunlu385@outlook.com

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder