12 Aralık 2016 Pazartesi

Esmalar ve Etkili Oldukları Gezegen Saatleri


Ya Allah –66 Güneş.Pazar.
İmanın artması, her çeşit zenginlik, duaların kabulü için; Kansere karşı Celle Celâlüh.

Ya Rahman – 298. Güneş – Pazar.
Dünyada ve ahirette Allah'ın sevgisini kazanmak ve yardım görmek için.

Ya Rahim–258. Güneş – Pazar.
Maddi manevi her türlü rızka ve zenginliğe kavuşmak; burun için.

Ya Melik–90. Merkür – Çarşamba.
Maddi-manevi güçlü olmak, insanlara sözlerini anlatıp dinletebilmek için..

Ya Kuddüs–170. Jüpiter – Perşembe.
Maddi" ve manevi her türlü temizliğe sahip olmak, ruhî hastalıklardan kurtulmak için.

Ya Selâm – 131. Güneş – Pazar.
Korkulan her şeyden emin olmak ve esenliğe çıkmak için. Duaların kabulü için.

Ya Mü’min – 136. Ay – Pazartesi.
Güvende olmak, güvenilir insan olmak, kötü hastalıklara düşmemek için.

Ya Müheymin – 145. Jüpiter – Perşembe.
İnsanlardan korunmak, düşüncelerini anlamak ve romatizma için. Nazardan korunmak için.

Ya Aziz – 94. Mars–Salı.
Düşmanlara galip gelmek, şerlerinden korunmak için.

Ya Cebbar – 206. Mars – Salı.
İsteğin yerine gelmesi, insanlar ve cinlerden korunmak; guatr, atardamar ve omurga için.

Ya Mütekebbir – 662. Jüpiter– Perşembe.
İzzet, şeref ve büyüklüğe erişmek, halk tarafından sevilmek için..

Ya Hâlık – 731. Güneş – Pazar.
İşlerde üzüntü ve sıkıntılardan kurtulmak, başarılı olmak, rahim rahatsızlıkları için.

Ya Bâri’ – 213. Güneş – Pazar.
Her işte başarılı olmak, sıkıntılardan kurtulmak; pankreas, şeker ve böbrek bezleri için.

Ya Musavvir–336. Ay–Pazartesi.
Amacına ulaşmak ve ifade etmek, zor işleri başarmak, bir işte uzmanlaşmak, beğenilmek, kolay evlenmek için..


Ya Gaffar – 1281. Venüs-Cuma.
Affedilmek, günahlardan korunmak, sığınmak, üzüntüyü yenmek için.

Ya Kahhâr – 306. Mars – Salı.
Zalimlerin ve din düşmanlarının kahrından kurtulmak için

Ya Vehhâb – 14. Venüs – Cuma.
Sıkıntısız, rahat bir hayat sürmek ve kalp damarlarının tıkamaması için. 7defa okunması duaların kabulüne vesiledir.

Ya Rezzak – 308. Venüs – Cuma.
Bol rızıklı ve zengin bir ömür geçirmek; kalp kasları ve mide için.

Ya Fettâh – 489. Merkür–Çarşamba.
Maddi ve manevi hayır kapılarının açılması, ticarette başarılı olmak için. Kısmet açılması için.

Ya Alîm – 150. Jüpiter–Perşembe.
İlim zenginliğine ulaşıp marifet sahibi ve âlim olmak için. Kalpleri çeken tılsımlı bir esmadır.

Ya Kâbıd – 903. Jüpiter – Perşembe.
Zalimin zulmünden kurtulmak; düşmanlarından korunmak için

Ya Bâsıt – 72. Venüs – Cuma. 
Rızkının genişlemesi ve bereketin artması; psikolojik ve ruhsal rahatsızlıklar için.

Ya Hâfid – 1481. Güneş – Pazar. 
Kötülükten, kötülerden ve bütün belalardan korunmak ve tansiyon için.

Ya Râfi’–351. Güneş–Pazar.
İnsanlar içinde ve işinde yükselmek, tevazu sahibi olmak; bacaklar için. Kalpleri çekme özelliği vardır. Yıldızınız düşükse yükseltir. Çaresi bilinmeyen hastalıkların iyileşmesi için çok önemli bir esmadır.
Ya Muizz – 117. Güneş – Pazar.
Fakirlikten ve insanlar içinde zelil olmaktan kurtulmak için

Ya Müzill – 770. Mars – Salı.
Her çeşit düşmana galip gelmek ve zelil etmek için

Ya Semi’ – 180. Jüpiter – Perşembe.
Duaların kabul olması ve Kulak rahatsızlıkları için

Ya Basîr – 302. Güneş – Pazar. Sabah ve İkindi
Acizliğin kalkması, basiretli olmak, göz hastalıkları için

Ya Hakem–68. Güneş–Pazar.
Haklı davasını kazanmak, hak ile hükmetmek için

Ya Adl–104. Güneş – Pazar.
Adaletli olmak haklı davayı kazanmak için

Ya Lâtif – 129.Venüs – Cuma.
Dileklerin olması, kısmet ve rızkın açılıp artması ve burun için.

Ya Habîr - 812. Güneş – Pazar.
Hafıza ve idrakin güçlenip genişlemesi, kolay anlama ve ezber için

Ya Halim – 88. Satürn – Cumartesi
Güzel ahlâk, yumuşak huyluluk, sükûnet, öfke ve sinir yatışması için.

Ya Azîm–1020. Merkür–Çarşamba: Sabah ve İkindi
Sözünün tesirli olması ve dinlenmesi için.

Ya Gafûr–1286. Güneş – Pazar: Sabah ve İkindi
Günahların affedilmesi ve kötü ahlaktan korunmak için.

Ya Şekûr – 526. Güneş – Pazar
Talihin açılması, mevcut nimetlerin şükrünü eda ve bol rızık elde etmek için.

Ya Aliyy – 110. Güneş – Pazar
Zilletten kurtulmak ve ilim derecesinin artması için.

Ya Kebîr – 232. Jüpiter – Perşembe
Maddi-manevi büyüklük kazanmak; saygı ve hürmet görmek için.

Ya Hafîz – 998. Satürn-Cumartesi
Nefsini ve malını her türlü beladan, insan ve cinlerden korumak; tansiyon için

Ya Mukıyt – 550. Güneş-Pazar
İhtiyacı olanı kazanmak ve bol rızık elde etmek için

Ya Hasîb – 80. Venüs-Cuma
Herkese karşı açık alınlı olmak hesabını kolay vermek için

Ya Celil – 73. Güneş-Pazar
Gerçek yüceliğe erişmek, zalim ve zorbayı zelil etmek için

Ya Kerim – 270. Venüs-Cuma
Zengin ve cömert olmak, her kolaylığa sahip olmak için. Kadınların her zaman mutlu olmalarında önemli bir esmadır.

Ya Rakîb–312. Venüs-Cuma
Allahın koruması altında olmak, bunu hissetmek ve hafızanın kuvvetlenmesi için

Ya Mücib – 55. Jüpiter-Perşembe
Duaların kabul olunması; sözlerinin dinlenmesi için

Ya Vâsi’ – 137. Ay-Pazartesi
Ömür uzunluğu, sıhhat ve rızık genişliği için

Ya Hakîm – 78. Venüs-Cuma
İlim ve hikmet sahibi olmak, uzağı görmek, hikmetli iş yapmak için. Söz geçirmek için önemlidir.

Ya Vedûd – 20. Ay-Pazartesi
İnsanların sevgisini kazanmak için

Ya Mecîd – 57. Venüs-Cuma
İzzet ve şerefin sahibi olmak ve itibarının artması için.

Ya Bâis–573. Güneş-Pazar
Kuvvetli irade sahibi olmak, alacaklarını tahsil etmek için

Ya Şehîd – 319. Jüpiter-Perşembe
Şehit olmak, heybetli olmak ve halk arasında sevilmek için.

Ya Hakk – 108. Venüs-Cuma
Sağlam bir imana ve doğru bir ibadet hayatına sahip olmak, başladığı işi bitirmek için

Ya Vekil – 66. Venüs – Cuma
Allahtan her türlü yardımı görmek, her şeye karşı korunmak için.

Ya Kaviyy–117. Mars – Salı
Kansızlık, kaslar ve vücudun güçlü olması; zor işleri kolay görmek, gudde-i teymusiyye için

Ya Metîn – 500. Venüs – Cuma
Maddi ve manevi dayanıklılık, sağlam ve iradeli olmak, hastalıklardan kurtulmak için

Ya Veliyy – 46. Mars – Salı
Her işte Allahın yardımını istemek için

Ya Hamîd – 68. Jüpiter – Perşembe
Kazancın genişlemesi, Allaha çokça hamd etmek, yardım istemek için

Ya Muhsî – 148. Venüs – Cuma
Akıl dinamikliği, zekânın ve hislerin kuvvetli olması için

Ya Mübdi’ –56. Jüpiter–Perşembe
Her işte muvaffak olmak, ummadığı yerden yardım görmek için

Ya Muiyd – 124. Satürn – Cumartesi
Elden kaçanı geri getirmek, âhiret gerçeğini ruhen hissetmek için

Ya Muhyî – 68. Venüs – Cuma
İşlerde başarılı olmak, hastalıklardan kurtulmak…

Ya Mümît – 490. Mars – Salı
Harama bakmamak, kötülüklerden vazgeçmek, sürekli âhiret’i hatırlamak…

Ya Hayy – 18. Güneş – Pazar
Sözün tesirli olması, sözü dinlenir olmak; böbrekler için, gençleştirici özelliği vardır.

Ya Kayyûm–156. Jüpiter – Perşembe
Her işte yardımı Allahtan beklemek, isteklerine kavuşmak, rızkın devamı…

Ya Vâcid – 14. Venüs – Cuma
Aradığını ve kaybettiğini bulmak için.

Ya Mâcid – 48. Venüs – Cuma
Bol kazanç elde etmek ve şerefli yaşamak için.

Ya Vâhid – 19. Mars – Salı
Kalbin uyanıklığı ve isteklerin yerine gelmesi için.

Ya Ehad – 13. Mars – Cuma
Kalbin uyanıklığı ve isteklerin yerine gelmesi…

Ya Samed–134. Jüpiter – Perşembe
Hiç kimseye muhtaç olmamak için.

Ya Kâdir – 305. Güneş – Pazar
İstediğini yapmaya güç yetirmek için.

Ya Muktedir – 744. Satürn – Cumartesi
Her işte başarılı olmak için.

Ya Mukaddim – 184. Satürn – Cumartesi
Daima yükselmek için…

Ya Muahhir – 846. Satürn – Cumartesi
Kötü ve belalı birinin veya kötü bir işin uzaklaşması…

Ya Evvel – 37. Güneş – Pazar
Her hayırlı işte öne geçip ilk ve birinci olmak için.

Ya Âhir – 801. Venüs – Cuma
Ömrün uzaması ve bereketi için.

Ya Zâhir – 1106. Satürn – Cumartesi
Her konunun açıklığa kavuşması, gizliliğin kalkması; göz sinirleri için

Ya Bâtın – 62. Ay – Pazar
Nefsi mutmain ve kalbi geniş olmak, iç rahatlığının artması için

Ya Vâli – 47. Güneş – Pazar
Sözünün tesirli olması, insanların kendini sevmesi için.

Ya Müteâli – 551. Satürn – Cumartesi
İstediği makama gelmek, yükselmek; göz damarları için.

Ya Berr – 202. Venüs – Cuma
Her halükarda iyilik bulmak için.

Ya Tevvâb - 409. Jüpiter – Perşembe
Tövbelerin kabul olması için

Ya Müntekim – 630. Mars – Salı
Zulüm ve fenalıklardan korunmak; zalimlerden intikam almak için

Ya Afüvv – 156. Güneş – Pazar
Rızık bolluğu, kalp huzuru, affedilmek için

Ya Raûf – 286. Satürn – Cumartesi
Merhametin artması, hiçbir varlıktan zarar görmemek; kolon ve dizler için.

Ya Mâlikü’l-Mülk – 212. Merkür-Çarşamba
Mal ve kazanca zarar gelmemesi, maddi ve manevi" derecelerin artması için

Ya Zü’l-Celâli ve’l-İkrâm. 1098 Güneş-Pazar
İşlerin kolay ve asan olması, başarılı olmak, sevilmek için…

Ya Muksit – 209. Jüpiter-Perşembe
Eşlerin arasını düzeltmek ve adaletli olmak için.

Ya Câmi’ – 114. Jüpiter-Perşembe
Küsleri barıştırmak ve hayırların toplanması için. Birleştirici özelliği vardır.

Ya Ğaniyy–1060. Güneş – Pazar
Zenginlik; bol rızık, sevilmek ve migren ve burun rahatsızlıkları için

Ya Muğnî – 1100. Venüs – Cuma
Rahat bir geçim, bol rızık; zenginlik ve sinirler için

Ya Mâni’ – 161. Güneş – Pazar
Beklenmedik, kaza, bela ve felaketlerden korunmak, emniyet ve güvende olmak için

Ya Dârr – 1001. Mars – Salı
Zararlı kimselerin zararından korunmak ve onları Allaha havale etmek için

Ya Nâfi’ – 201. Venüs – Cuma
Hastalık ve zararlı şeylerden korunmak; yağ keseleri, kemikler ve karaciğer için.

Ya Nûr – 256. Venüs – Cuma
Doğruyu ve yanlışı görüp kalp nuruna sahip olmak ve kalp sağlığı için. Mutlu bir aile yaşantısı için devamlı okunmalı.

Ya Hâdi – 20. Güneş – Pazar
Doğru yolu bulmak; yaramaz çocuklar; gudde-i snowberi (üzüm gibi) ve idrar kesesi için. 

Ya Bedi’ – 86. Jüpiter – Perşembe
Allahın yardımına nail olmak, maddi manevi güzelliğe sahip olmak ve saç için

Ya Bâki – 113. Güneş – Pazar
Ömrün uzunluğu ve sağlıklı olmak için.

Ya Vâris – 707. Venüs – Cuma
Uzun ömür, bol mal, şeref ve rızık sahibi olmak için.
Ya Raşîd – 514. Güneş – Pazar
Güzel ahlâk sahibi olmak, kötü alışkanlıklardan kurtulmak ve prostat için.

Ya Sabûr – 298. Güneş – Pazar
Başladığı işi kolay bitirmek, sinirini yenmek ve sabırlı olmak ve böbrekler için okunabilir...


İletişim: alaraunlu385@outlook.com

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder