22 Aralık 2016 Perşembe

Satılmasını İstediğiniz Malınız Mülkünüz İçin Okuyacağınız Dua


Satmak istediğiniz malınızın mülkünüzün niyeti ile her gün 7 defa okuyunuz , Allah'ın izniyle çok kısa sürede satarsınız. Tarafımdan tecrübe edilmiştir.


 '' Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme ya rabbi ve cebraile ve mikaile ve israfile ve azraile ve ibrahime ve ismaile ve ishaka ve ya'kube ve münzilel berakati ve münzilet Tevrati ve'z Zeburi ve'l incili ve'l Furkani vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil-azim la ilahe illallahül Melikül -Hakkul mübin. Muhammedün rasulullahi sadikul vadil emin, ya rabbi ya rabbi ya hayyu ya kayyumu ya zel celali vel ikram eselüke ya rabbel arşil aziym. En yerzükaniy rızkan halalen tayyiben birahmetike ya erhammer rahimiyn. Yemliha, Mernuş, Debernuş, Misliyna, Mekseliyna; Şazenuş, Kefeştatıyyuş,Kıtmir.”

İletişim: alaraunlu385@outlook.com

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder