22 Aralık 2016 Perşembe

Uykusuzluğa İyi Gelen Dualar


Uykusuzluğa İyi Gelen Dualar

Uykusuzluk anında okuyabileceğiniz dulardan bir kaç örnek vermek istiyorum sizlere öncelikle şunu belirteyim Uyumadan önce mutlaka 1 Felak 1 Nas 1 İhlası şerif okuyun ardından 7 Ayetel Kürsi okuyun “Allahümme bismike emütü ve ahya” diyerek uyumaya çalışın.

Çünkü gecenin ne getireceği belli olmaz.Bu yüzden,yatağa girince hemen Allah’a sığınmak ve gecenin ve şeytanın başımıza iç açmasını engellmek lazımdır.

Uyku tutmuyor uyuyamıyorsanız bu konuyla ilgili olarak hadis kitaplarından bazı dualar vardır bu dualardan bazıları şöyledir.

Euzü bikelimati’llahi’t-tammeti min şerri ma halaka ve zerae ve berae.

Bismillahillezi la yedurru mea’s-mihi şey’ün fi’l-ardı vela fi’s-sema.Ve hüve’s-Semiu’l-Alim.

Allahümme ğarati’nnücum ve hedeiti’l-uyun.Ve ente hayyün Kayyumün la te’huzühü sinetün vela nevm.İhdi kalbi ve enin ayni.

Allahümme selemtü nefsi ileyk.Ve veccehtü vechi ileyk.Ve fevvadtü emri ileyk.Ve’l-ce’tü zahri ileyk.Rağbeten ve rahbeten ileyk.La melcee vela mencee ille ileyk.Allahümme Amentü bi-kitabikellezi enzelt ve nebiyyikellezi erselt.


İletişim: alaraunlu385@outlook.com

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder