22 Aralık 2016 Perşembe

Huzur ve Mutluluk İçin...


Her zaman kalbi ve gönlü huzurlu ve mutlu olmasını ve Cenab-ı Hakka yakın olmayı ve kalbinin nurlanmasını isteyen kimse fırsat buldukça aşağıdaki duayı okumaya devam etmelidir. Okunacak dua:

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allahü Ya Rahmanü Ya Rahimü Ya Aliyyü Ya Alimü Ya Azimü Ya Ehadü Ya Samedü Ya Vitrü Ya Selamü Ya Mü'minü Ya Müheyminü Ya Basıru Ya Vahidü Ya Kerimü Ya Latifü Ya Halimü Ya Kebiru Ya Mütekebbirü Ya Cemilü Ya Celilü Ya Kaviyyü Ya Azizü Ya Müteazzizü Ya Hannanü Ya Mennanü Ya Tevvabü Ya Baisü Ya Barrü Ya Hamidü Ya Mecidü Ya Mahmudü Ya Ma'budü Ya Mevcudü Ya Zahiru Ya Batınü Ya Tahirü Ya Evvelü Ya Ahiru Ya Hayyü Ya Kayyumü Ya Şamihu Ya Vasiu Ya Selamü Ya rafiu Ya Mürtefiu Ya Nurü Zülkuvveti Vel-İkram

İletişim: alaraunlu385@outlook.com

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder