22 Aralık 2016 Perşembe

Gezegenlerin Hayatımız Üzerindeki Etkileri
Satürn ( SA ) Kötü, soğuk ve engelleyici
Jüpiter ( JU ) İyi, sıcak ve geliştirici Mars ( MA ) Kötü, sıcak ve zorlayıcı
Güneş ( GU ) Hayatın yöneticisi
Venüs ( VE ) İyi ve verimli
Merkür ( ME ) Nötr ve haberci
Ay ( AY ) Değişken ve doğurgan

kalitelerde zaman dilimleri oluştururlar. Astronomi değişse de bu astrolojik bilgiler hep sabit kalmıştır. Planet saatleri planet etkisini tanıma gibi pratik açıdan çok yararlıdır.

Saatler yakından izlenerek, örneğin Satürn saatinde, zihnin tedbirli bir hale dönüştüğü, emniyet için sahiplenme istekleri­nin arttığı, ciddi, üzüntülü bir hava yarattığı izlenebilir.

Daha sonra gelen Jüpiter saatinde ise zihnin daralma yerine genişleme, iyimserleşme eğilimi gözlenebilir.

Planet saatlerinin bir kullanım şekli, geçmekte olan saatin en iyi biçimde değerlendirilmesine ışık tutmasıdır. Fırsatlar buna göre kullanılmalıdır. Planet saatleri kişinin astrolojik yıldız haritası, yani horoskopu ile de ilişkilendirilerek kullanılabilir. Herkes bir radyasyon neşre­der ve bu, başkaları tarafından bilinçli veya bilinçsiz algılanarak onların o kişiye karşı davranışını belirler. Bazı yayıncılar elektrik karakterli olup itici, bazıları da manyetik karakterli olup çekicidir. İkisinin arasında değişenler de vardır. Elektrik karakterli itiraz edi­cidir. Ancak kendi karakterine uyanı algılar. Başkalarına canlılık ve ilham verir. Manyetik karakterli olan düşünceleri kendine doğ­ru çeker. Yardım ve kooperasyon alır. Bunlardan hangisine uygun olduğu kişinin horoskopunda bellidir. Her an bu etki hareket halin­dedir.


Günün yönetici planetinin aldığı açılara göre çekici veya iti­ci güçler çalışır. Horoskopta kişi için önemli iyi ve kötü etki veren planet bellidir. Böylece kişi için bir gün içinde en iyi ve en kötü planet saati tablolardan tespit edilebilir. Gerçekleşen iyi veya kötü şeyler yazılarak tablolarla karşılaştı­rılıra, zamanla kişi için iyi ve kötü saatler ortaya çıkacaktır. Kötü tesir altında enerji biriktirilir. Düşünceye, yapılana dikkat edilir, iyi tesir altında cesaretle yapılmak istenenin üzerine gidilir. Böylece doğa ile uyum içinde çalışılır.

Planet Saatleri ve Kaliteleri

Her planetin bir karakteri ve yönettiği işler vardır. Astrolojide bun­lar belirlenmiştir. Belli bir planetin yönettiği zaman dilimi, planetin karakterine uygun işler için uygundur. Örneğin Satürn saatinde üzüntü, korku veya şüpheye yer verilmemeli, yeni bir işe başlanılmamalıdır. Özellikle kısa zamanda netice alınması istenen işlere uygun değildir.Çünkü engeller ve gecikmeler olacaktır. Satürn engeller çıkaran bir planettir. Şanslı gitmesi istenen işlere Jüpiter saatinde başlanır.Bu saat­te alış veriş olabilir ama müsrif olmamaya dikkat edilmelidir.

Jüpiter aşırılıklar da verir. Jüpiter ve Venüs saatleri yeni başlangıçlar için iyidir. Şanslıdır. Eğer Venüs ve Jüpiter saatleri, Güneş'in gök­yüzü ortasına yaklaştığı 10-12 saatlerine denk geliyorsa bu daha da iyidir. Hayatta önem arz eden meselelere, uygun gün ve saatte başla­nılmalıdır. Her konuda bu tatbik edilmelidir.

Süleyman Peygamber'in Büyük Sırları isimli kitapta, belli bir planetin gün ve saatine uygun düşen faaliyetler aşağıdaki şekilde anlatılmaktadır.

Satürn: İş hayatı, mülkiyet, mallar, tohum, meyve ve benze­ri şeylerde başarı veya başarısızlık sağlama Eğitim elde edebilme Yakıp yıkma ve ölüm getirme Nefret tohumları ekme ve anlaşmazlık yaratm

Jüpiter: Şan, şeref kazanma Zengin olma Arkadaş kazanma Sağlıklı kalma

Mars: Askeri şan şeref elde etme Cesaret sahibi olma Düşmanları yenme ve yıkma Kesme, vahşet ve anlaşmazlık yaratma Yaralamak ve ölüm getirmek için savaş

Güneş: Zenginlik, kazanç, şans ümit Kehanet Düşmanlığın kalkması ve arkadaş edinme Prenslerin lütfü

Venüs: Arkadaşlıkların teşekkülü Müşfiklik ve sevgi Zevkli ve eğlenceli işlere girme ve seyahat

Merkür: incelik ve akıllılık, hayretler uyandırma İş hayatında zaman kazanma Bilim, kehanet, açıklık kazandırma Ticaret, yazışma Hırsızlık, aldatma

Ay: Elçiler, mesajlar, uzlaştırma Seyahatler, denizcilik, su yolu ile mal teslimi Sevgi

Satürn: Sabır, dayanıklılık, disiplin gerektiren işler ve engeller yaratma Jüpiter: Hukuk, din, yüksek eğitim, spor, para ve şans girişimleri

Mars:Fiziksel cesaret, saldırı, girişim, enerji, hareket gerektiren işler

Güneş:Otoritelerle uğraşı, çalışma ve terfi, iş ve sosyal ilerleme ve yönetim

Venüs:Sevgi, aşk, evlilik, sosyal ilişki; güzellik ve sanat içeren faaliyetler

Merkür: Haberleşme, yayın, eğitim, ticaret, anlaşma gibi faaliyetler ile yakın ilişkiler

Ay: Geçici değişken işler, yuva, aile işleri, beslenme, kısa seyahatler, deniz seyahatleri gibi faaliyetlere uygun bir zaman dilimi yaratırlar.


İletişim: alaraunlu385@outlook.com

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder