22 Aralık 2016 Perşembe

Besmele-i Şerife İle Mühim Dilek Duası


Bir kimsenin çok mühim bir dileği olsa ve bu dileğinin yerine getirilmesini isteyen, Besmele-i serifi 786 defa okuduktan sonra üç defa ''Allahüekber'' deyip şu duayı okursa, Allah Teala hazretleri o kişinin dileğini yerine getirir.

Okunacak  Dua budur:

Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi sîhibul cevli vet tavlis semîıs serîıl mücîbil kâhiri allâhümme leyse fî mülkiki seyin yagzebü anke ve lâ gâlibü leke ve lâ gârru minke ve lâ azîmü aleyke ilâhül âlihetü ve rabbü külli seyin ve ente alâ külli şeyin kadîr. Eselüke bil ismillezî azze fi'len ve celle fe'huz bin nevâsi ve enzil mines siyâsî ve ismikel a'zamüz zâtillezî sehharte bihil bahri li mûsâ bin ımrân fenfelaka fekâne külli firkın kâttavdil azîm. Ve eselüke bil ismillezî elente bihil hadîde li dâvude tenûhu muzillün külli azîzin ve mutîın külli sâmihın. Ve eselüke allâhümme bimâ kâne mektûben alâ hâtemi Süleymân
ellezî kâne lehü âyetün kübrâ Allâhü Allâhü vahyen vahyen ve mehmehûbin âhızin bin nevâsî vel kulûbi vel ervâhı eselüke bi kelimâti îsellezî kâne izâ telâhâ. Yuhyî biher rafâti vel ızâmin
nehırati. Eselüke bimâ ev haytehü ilâ habîbike muhammedin sallallâhü aleyhi ve selem. Elfâtihıl hâtemi hîne denâ fetedellâ fekâne kâbe kavseyni evednâ fe sehharte lehül kulûbü infiâlen
kahriyyen felâ tükâısî an tâatihi illâ men hacebe an müsâhedeti envârihi en tü sahharalî kezâ. Ve nâsıyetihi hattâ etesarrafü fîhi kemâ ühıbbü minhü ve hüve me!hûzü bi cemîı havâssihi meî meattelebüsi bi sıfatir ru'bi ver rehbi yâ ehadü yâ ehadü yâ ehadü yâ Allâhü yâ Allâhü yâ Allâhü ve sallallâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ kâffeti rasûlihi ecmeîne ve selleme teslîmen kesîrâ.


İletişim: alaraunlu385@outlook.com

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder