22 Aralık 2016 Perşembe

Dilek ve Arzunuza Daha Çabuk Ulaşmak İster misiniz?
Bismillahirrahmanirrahim; Ve bihakki
Bismillahirrahmanirrahim. Ve bi heybeti
Bismillahirrahmanirrahim. Ve bi menzileti, Bismillahirrahmanirrahim. İrf'kadri ve yessirli emri veşrah sadri ve men hüve KAF HA YA AYIN SAD; HA MİM AYIN SİN KAF, ELİF LAM MİM, ELİF LAM MİM SAD, ELİF LAM MİM RA, HA MİM. Allahüla ilahe illa hüvel- hayyül kayyum. Bi-siiril heybeti vel kudreti ve bi-sırril ceberuti vel azameti ic-al-ni min ıbadikel müttakın ve ehli taatikel mühıbbın vef-al lı (Burada dileğinizi söylüyorsunuz) yarabbel alemin. Ve sallallahü ala seyyidina Muhammedin ve ala alihı ve sahbihı ve sellim..  Yüce mevla'ya dua ettiğinizde önemli bir talebiniz olduğunda yada Kur'an okuduğunuzda, bu duayı okuduğunuzda daha çabuk kabul olunacağı umulur…


İletişim: alaraunlu385@outlook.com

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder