22 Aralık 2016 Perşembe

Kardeşlerim çok fayda gördüğüm bir duayı daha paylaşmak istiyorum sizlerle. Daha Cuma günü yeni buldum hemen okudum ve çok kısa sürede etkili olduğunu gördüm. Mutlaka her gün 3 defa okumanızı şiddetle öneririm çok etkili. Müşteri(Jüpiter) gezegeninin saatinde okudum,  bunu da belirtmiş olayım. İnsanların kalp ve gönüllerini çekmek, onlara daha sevimli, daha muhabbetli görünmek isteyen kimse aşağıdaki azimeti her gün üç defa okursa, her gittiği yerde sevilir, sayılır, hoş karşılanır. 
  
 Azimet Şudur: ''Vezküru ni'metallahi aleyküm, a'dae fe-ellefe beyne kulubiküm fe-esbahtüm, bi-ni'metihı ihvana. Vallahu azizun hakim. Yühibbunehüm ke hubbillah,  vellezine amenu eşeddü hubbel lillah. Lev enfakte ma fil erdi cemiam ma ellefte beyne kulubihim ve lakinnellahe ellefe beynehüm innehu azizün hakim. Raeynehu ekbernehu ve katta'ne eydiyehünne ve kulne haşe lillahi ma haza beşera in haza illa melekün kerim.''
) Abdestli yada abdestsiz okunabilir önemli olan kabimiz temiz olsun : )

Sevgilerimle...  
  
İletişim: alaraunlu385@outlook.com

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder