22 Aralık 2016 Perşembe

Şirinlik Duası, Herkes Beni Sevsin, Sözüm Geçsin Diyenler OkusunSitemizin takipçilerine yine muhteşem şirinlik duası...

"Bismillahirrahmanirrahim
Ya baisu entellezi teb asü sirri hayatike ilel kulübi vessudüri ve entellezi evcedte ruha nefhatike liintizamil ümüri ve entellezi sahhahte zamaire esrari ehlil keşfi birruhı ve beaste rüsülike ve enbiyaike biızhari sirril kadri ve keşeffi belaike es elüke allahümme bibestı vilayetike fi kulübi evliyaike ve bisirri nübüvvetike fi sudüri enbiyaike en tecaleni menüten ila emri baliğan ala mebleğıl bülüğı fi zikri faniyen bivezaifi hamdi ve şükri ayıben ileyke fi sirri ve cehri ahızen ılmi ve ameli ve eyyedeni bikudretike fi icaretil kemali ve enaletidderecati inneke entallahür raüfü bil ıbadi ve müıydü ecsamehüm ila daril meadi"


Bu faziletli güzel duayı günde bir kez okuyan herkes tarafından sevilir, şirin görünür, sözü geçer.


İletişim: alaraunlu385@outlook.com

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder