22 Aralık 2016 Perşembe

Sırların Anahtarı : İsm-i Azam'ın Tasarrufu
Ehüm sakak hala'yas
Bu İsmi a'zamın adedi 11, 111 ve 1111 dir. Bunun Diba'-i, İsmi şerifi ve Muğlakı vardır. Bu üçünü kullandığın zaman Allah c.c. ın izniyle muradına ulaşırsın. Bu ismi a'zama tasarruf etmek ve kullanmak istersen:üçünden birisinin adediyle okursun. İsmi a'zamı küçük adedi olan onbir (11) defa okursan, ardından üç (3) defa Diba'-i, yetmiş (75) defada İsmi şerifi okursun. Orta adedi olan yüz on bir (111) defa okursan, ardından üç /3) defa Dıba'-i yüz (100) defada ismi şerifi okursun. Büyük adedi olan bin yüz on bir (1111) defa okursan, ardından üç (3) defa Dıba'-i bin (1000) defa ismi şerifi, üç (3) defada Muğlakı okursun.

Diba'nın sıfatı budur: “Allâhümme inni eselüke bi hurmeti zâtike ve senâ-i sıfâtike ve celâli ismike ve nuri vechike ve vâsi-u keremike ve infazi hukmuke ve vefâ-i ahdike en tusahhirli rûhâniyeti hâzel ismiş şerîfi yekûnülî avnen alâ kadâ-i hâcetî ve icâbeti da'vetî Allâhümme lâ tekûnu lî hâceti ve leke fîhâ ridâen ve lenâ fîhâ salâhi illâ kadaytehâ yâ rabbel âlemîne ve sallallâhu alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim.”

İsmi şerifin sıfatı budur: “Allâhümme inni eselüke yâ kehahın kehkehahın kelehıhın mekhihın yesatâtın kalbehadin mehlehâhın sehlemiyyin veravrahin yâ hüve hüve kebbâseîdin sirrün tauh tahtayâlin mehteyûleh ve hüve ismükel azîmul a'zamullezî izâ düaytü bihi ecibtü ve izâ seeltü bihi a'teytü eselüke en tusallî alâ seyyidinâ muhammed in ve alâ âlihi ve sahbihi ve tüsellim ve takdî lî hâcetî ve hiye keza ve keza.(Burada dileğinizi söyleyeceksiniz)”


Muğlak ın sıfatıda budur: “Rabbi eselüke midâden ruhâniyyen tekavvi bihi kuvveten kavâyel külliyeti vel cüziyyeti hattâ akhera bi kuvvetin eşâreti nefsi küllü nefsin kâhiratin feyenkabidu rekâikuhâ inkibâdan yeskutu bihi kavâhen fela yebkâ fil kevni zürühin illâ ve nârun elkahri ahmedet zuhurahü yâ şedidül batşi yâ kahhâru eselüke bimâ ev da'tühü Azrâil min kuvveti esmâikel kahriyyeti fenfealet lehn nufüs bil kahriyyeti en teksüveni hazes sirri fi hazihis sâate hattâ üleyyine bihi külle sa'bin ve üzille bihi külli cebbârin anidin bi hakki ismikel a'zamüllezi iza duaytü bihi ecibtü veizâ seeltü bihi a'taytü inneke ala külli şeyin kadir.”

Bu İsmi a'zamın sayılamayacak kadar faydası ve özellikleri olup, bazıları şunlardır:

1. Herhangi bir murat ve dileğinin olmasını isteyen bir kimse, bu ismi a'zamı 1111 defa okursa, en kısa zamanda istediğine ulaşır. Başladığı her iş başarıyla sonuçlanır. Herkes tarafından sevilir, kolaylıkla bol rızka ulaşır. Heybet, hürmet ve saygıya ulaşır. İsmi A'zamı 1111 defa okuduktan sonra şu duayı: “Allâhümme inni eselüke bi hurmeti zâtike ve senâ-i sifâtike ve celâli ismike ve nuri vechike ve vâsi-u keremike ve azimu hikmike ve nufüzü hukmuke ve vefâ-i ahdike en tusahhirli ruhâniyeti hâzel ismiş şerifi yücibü da'veti ve yakdu havaici ve yütiuni fima üridü mimma leke fihi ridaveliye fihi salahu ya halikul ervahı inneke ala külli şeyin kadir. Ve sallallâhu alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim.”
21 defa okursun. Veya bir (1) de on (10), on (10) da ve her yüz (100) defada bu duayı bir kez veyahutta her okumanın sonunda bir (1) kez okursun.

2. İsmi a'zam ile bir kimseye irsali hatif göndermek istersen: Yedi gece müddetle hergece ismi a'zamı bin (1000) defa okur ve her yüz (100) defanın başında şu duayı bir (1) defa:
“Aksemtü aleyküm ya huddame hazihil hurufiş şerifeti en teteveccehü fi misali ve sıfati ila fülan ibni fülanete ve tezkürüne lehü haceti ve hiye keza ve keza.”
Ud ve mastaki buhurlarını yakarak oku. Okuduktan sonra sekizinci gece ismi a'zamı ve bu duayı beyaz bir kağıt üzerine yazıp, yazdığını başının altına koyup yatarsan, o kişinin başına gelenleri Allah Teala nın izniyle görürsün.

3. Bu ismi a'zam ile zalim olan ve sana zulmeden düşmanını yenmek istersen: On bir (11) defa İsmi a'zamı, üç (3) defa Diba'-i ve yetmiş beş (75) defada İsmi şerifi okursan, sana zulmeden zalim düşmanını Allah Teala hazretlerinin izniyle yener ve o düşmanına üstün gelirsin.

4. Bu ismi a'zamı düşmanının yüzüne 11 defa, diba'-i 3 defa, ismi şerifi de 75 defa okursan, Allah Teala nın izniyle düşmanını yenerek kahredersin.

5. Bu ismi a'zamı bir avuç toprak üzerine ismi a'zamı, 11 defa, diba'-i 3 defa, ismi şerifide 75 defa okuduktan sonra, saldıran bir ordunun üzerine bu toprağı serpersen, düşman ordusu bozulup dağılır.

6. Bu ismi a'zamı 11 gün her farz namazın arkasından ismi azamı, 11 defa, diba'-i 3 defa, ismi şerifide 75 defa kast ettiğin düşmanının niyetine okursan, Allah Teala hazretlerinin izniyle, düşmanına çok büyük zararlar verdirirsin.

7. Efendimiz hazreti Muhammed (s.a.v.) i rüyasında görmek isteyen kimse, ismi azamı 11 defa, diba'-i 3 defa, ismi şerifi 75 defa ve aşağıda gelecek olan duayıda 7 defa oku. Okuduktan sonra sağ yanı üzerine ve kıbleye karşı yatıp uyursa, Allah c.c. ın zniyle Peygamber efendimizi rüyasında görür.

8. Çok mühim bir işi olup, işini halledemeyen ve bu işinde zorlanan kimse, işinin olması niyetiyle iki rekat hacet namazı kılıp, 3 ihlas, 1 Fatiha ve Aşağıda gelecek olan duayı okuduktan sonra 1111 defa ismi a'zamı, 3 defa diba'-i, 1000 defa ismi şerifi, 3 defada muğlağı okuyup hacetini söylerse Allah c.c. ın izniyle hacetine ulaşır.

9. Yol kesicilerin, hırsızların şerrinden emin olmak ve güzel bir yolculuk yapmak isteyen kimse, yola çıkmadan önce iki rekat hacet namazı kılıp namazdan sonra, 1111 defa ismi a'zamı, 3 defa diba'-i 1000 defa ismi şerifi, 3 defa muğlağı okuyup yola çıkarsa, güzel bir yolculuk yapıp sağ salim Allah Teala nın izniyle evine döner. (İsm-Azam ile okunan duaların kabul olacağı bildirilmiştir)  


İMKANIN SINIRLARINI GÖRMEK İÇİN İMKANSIZI DENEMEK LAZIM... 
İletişim: alaraunlu385@outlook.com

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder