22 Aralık 2016 Perşembe

Tıbbın Aciz Kaldığı Hastalıklar İçin Okunur
Cenab-ı Hakkın er-Rafi adı yüksetici ve kaldırıcı anlamına gelen bu ulu ve güzel adının içinde onun azametli adının üç harfi bulunmaktadır. Bu isim ilacı olmayan hastalıklara yaramakta, bu illetlere tutulan ve çaresiz kalan hastalara yetişmekte, gözleri görmeyenlerin gözlerini açmakta, şifası zor olan veya olmayan hastalıkları iyi etmekte kullanılan şifa verici sıfatlara haizdir. Bu ismi şerif yeryüzünde bugüne dek Allahın tıp ve şifa verici bir adı olarak hükmünü yürütmektedir. Güneş gezegeninin saatinde 351 defa YA RAFİ ismini okuyoruz ve ardından aşağıdaki duasını okuyoruz.

Bu adla yapılacak dua şöyledir:


Allahümme ente'r-Rafiül-lezi refatel Enbiyae vel evliyae bi nürikel ilahi ve entellezi kemmelte nüfüse ehlil mühabbeti vel vidadi bi sübühati vechike ve cenabikel a'la ve entellezi tüzhirü etteude vetteccerudu fi kulubi Evliyaike lil ihatati bi avalimil eşyai ve entellezi refa'te derecatel irfanı ve kadrü ehlül irfanil vel imami inde infisahil zülümati ve zuhuri sırrıl ictilai. Eselüke bi sırril kafi ven-nuni ve sirru esrarul ilmi ve bi sirrı maanilnuni bi meknunati hürufil hafdi fir-refil mücibeti ecran gayru memnunin ve bi sırrı da mairu devrun-nefi inde inkişafil hükmül masuh en terfea müşahadeti anil mahsuseti ve iradeti an-naimiş sehavati ve irfani ileyke alal ekmelil haleti ve tebdilis-seyyiati. Eselüke, Allahümme en tecaleni mütezellilen beyne yedeyke fiddünya maakemalil ilmi vel ibadeti mukbilen aleyke fil ukba inde bastı envaris-saadeti ve's-siyadeti sacidenleke fi makami iradeti mütelebbisen bi nuril hikmeti vez-şehadeti hatta la entesibü ligayrike zaten ve vasfen inneke faalun lima türidü ve ente ala külli şeyin kadir.

Çok faydasını görebileceğiz bir uygulamadır, elimdeki değerli bir eserden yazdım, YA Rafi esmasının duasını internette hiç görmedim, yayınladıktan sonra bol bol göreceğim inşallah :) Sağlıklı, sıhhatli mutlu yarınlar dileğiyle...

Not: Hastalıklara şifa olan Güneş gezegeninin saatidir. 48.konudan gezegen saatlerine bakıp hesaplayabilirsiniz. 

İletişim: alaraunlu385@outlook.com

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder