22 Aralık 2016 Perşembe

Besmele-i Şerifin Havassı Celilesi


BESMELE-İ ŞERİFİN HAVASSI CELİLESİ

Sen! Mühim bir dileğin varsa ve buna nail olmak istiyorsan,

Gecenin son üçte birinde kalkıp güzelce abdest aldıktan sonra, kıbleye karsı iki diz üzerine oturup, 786 defa Besmeleyi 3 defa da su Salavati serifi okursun.

Essalâtü vesselâmü aleyke yî seyidî yâ rasûlallâhü huz biyedî kallet hîletî edriknî edriknî edriknî bi lutfike ve keremike yâ nebiyyer rahmeti yâ kâşifel ğummeti.

Ondokuz (19) defa da Besmele-i serifin asagıdaki Hizbini okursun. İsteğin Allah Teala hazretlerinin izniyle kolayca yerine gelir.

Allâhümme innî eselüke bi hakki bismillâhirrahmânirrahîm. Ve bi hurmeti bismillâhirrahmânirrahîm. Ve bi fadli bismillâhirrahmânirrahîm. Ve bi azameti bismillâhirrahmânirrahîm. Ve bi celâli bismillâhirrahmânirrahîm. Ve bi cemâli bismillâhirrahmânirrahîm.
Ve bi kemâli bismillâhirrahmânirrahîm. Ve bi heybeti bismillâhirrahmânirrahîm. Ve bi menzileti bismillâhirrahmânirrahîm. Ve bi melekûti bismillâhirrahmânirrahîm. Ve bi ceberûti bismillâhirrahmânirrahîm. Ve bi kerâmeti bismillâhirrahmânirrahîm. Ve bi senâi bismillâhirrahmânirrahîm. Ve bi behâi bismillâhirrahmânirrahîm. Ve bi Kibriyâ bismillâhirrahmânirrahîm. Ve bi sultâni bismillâhirrahmânirrahîm. Ve bi bereketi bismillâhirrahmânirrahîm. Ve bi ızzeti bismillâhirrahmânirrahîm. Ve bi kuvveti bismillâhirrahmânirrahîm. Ve bi kudreti bismillâhirrahmânirrahîm. İrfa' kadrî ve eşrah Sadrî yessir emrî ve ücbir kesrî ve ağni fakrî ve etıl ömrî bi fadlike ve keremike ve ihsânike yâ men hüve kef hâ yâ ayîn sâd hâ mîm ayîn sîn kâf elif lâm mîm elif lâm mîm sâd elif lâm mîm râ hâ mîm bi sirri ismil a'zamullâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûmül aliyyül azîmül ekram. Eselüke bi celâlil heybeti ve bi ızzil ızzeti ve kibriyâil azameti ve ceberûtil kudreti en tecalnî minellezîne lâ havfün aleyhim ve lâ hüm yahzenûn. Ve eselüke bi devâmil bekâi ve dıyâin nûri en tecalnî mines
sâlihîn. Ve eselüke bi hüsnil behâi ve bi isrâki vechikel kerîmi en tedhulenî bi rahmetike fî cennâtin neîmi yâ rabbel âlemîn. Ve en tüsallî alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ
muhammedin vefal lî kezâ ve kezâ.(Keza ve keza da diledigin her ne ise onu söylersin).

Besmele-i serifin bu mübarek hizbini Seyh Abdülkadir gavsi
ceylani k.s.a. hazretleri tertip etmistir. Bu hacet usulünü sakın ahlaken düşük olan kimselere öğretme, onların da duaları seri bir şekilde kabul olur. Güneş gezegeninde okumanızı öneririm...


İletişim: alaraunlu385@outlook.com

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder