22 Aralık 2016 Perşembe

Evliyaların Dilek Duası (Çok Tesirlidir)
“Bismillâhirrahmânirrahîm.

Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm* Allahümme innî es'elüke yâ kadîmü yâ dâimü yâ ferdü* yâ vitru* yâ ehadü* yâ samedü* yâ hayyü* yâ kayyûmü* yâ zel celâli vel ikram* fein tevellev fekul hasbiyallahü lâ ilahe illâ hu aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azîm.”

İsa (A.S.) bu mübarek duayı okur, ölüleri diriltirdi.

Haceti veya bir dileği olan sabah namazını kıldıktan sonra kıbleye karşı oturur da bu duayı yüz defa okursa dileği gerçekleşir.

Cenabı Hakkın velî kullarından olan Süleyman bin Mukatil hazretleri şöyle buyurmaktadır:

"Kim yukarıdaki duayı sabah namazından sonra yüz kez okuyup Cenabı Haktan dilekte bulunur da Allah onun dileğini vermezse ben Süleyman bin Mukatile lanet eylesin."

Öyle ise bu duayı hiç tereddüt etmeden içten, samimiyetle okuyup Cenabı Hakka tevekkül etmeliyiz.

İletişim: alaraunlu385@outlook.com

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder