22 Aralık 2016 Perşembe

Yasin ile Muhabbet Celbi


Eger bir kimseye muhabbet için okursan söyle dersin:
Allâhümme sehhirlî kalbi(muhabbeti istenen erkeğin adı) ibni (Annesinin adı) alâ mehabbetî (Sizin adınız) binti (Annenizin adı) bi hakki ve bi hürmeti sûreî yâsîn bi hakki ve bi hürmeti seyyidike yeza'sendeyûsin.Ve darabe lenâ meselen ve nesiye halkahü kâle men yuhyil ızâme ve hiye ramîm. Kul yuhyîhellezî enseehâ evvele meretin ve hüve bi külli halkın alîm. Ellezî ceale leküm mines seceril ahdarinâran fe izâ entüm minhü tûkıdûn. Eveleysellezî hakakas semâvâti vel arda bi kâdirin alâ en yahluka mislehüm Belâ ve hüvel hallâkul alîm. nnemâ emruhu izâ erâde seyen en yekûlelehü kün feyekûn. Fe sübhânellezî biyedihi melekûtü külli seyin ve ileyhi türceûn. Sübhânel müneffisi an külli medyûn. Sübhânel müferrici an külli mahzûn. Sübhânel muhallisı an külli mescûn. Sübhâne men ceale ılmi hazâinühü beynel kâfi ven nûn. nnemâ emruhu izâ erâde seyen en yekûlelehü kün fe yekûn. Fe sübhânellezî biyedihi melekûtü külli seyin ve ileyhi türceûn. Ve sallallâhü teâlâ alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ muhammedin ve alâ âlihi ve evlâdihi ve ezvâcihi ve sahbihi ecmeîn. Lâ ilâhe illallâhül melikül hakkul mübin. Muhammedin rasûlullâhi sâdikul va'dül emîn. Rabbenafteh beynenâ ve beyne kavminâ bil hakki ve ente hayrul fâtihîn. Daha sonra bu duayı yirmi (20) defa oku: Selâmullâhi aleyküm yâ ricâlil gaybi selâmullâhi aleyküm yâ ervâhal mukaddeseti yâ kutbez zemâni yâ kutbel aktâbi yâ imâmânü yâ evtâdü yâ rukabâi yâ nücebâi yâ nükebâi yâ efrâdü yâ ümenâi ve ecîbûnî ve egîsûnî bi kuvvetin ven zurûnî bi nazratin ver hamûnî bi rahmetin ve hassılû murâdî ve maksûdî ve kûmûnî alel havâîci bi rahmetike yâ erhamer râhimîn.

En sonunda bin (1000) defa su iki ismi okursun: "Yâ karîbü Yâ semîu"
(Usulül Bast)                                                                                                                                               Açık günde, Perşembe günü jüpiter saatinde veya Çarşambayı Perşembeye bağlayan gece Jüpiter saatinde okunması tavsiye edilir.  


İletişim: alaraunlu385@outlook.com

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder